maandag 13 november 2017

De Heilige Geest bidt voor onsRomeinen 8:26-27 (Herziene Staten Vertaling) 

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.


De “zwakheden” kunnen van velerlei aard zijn: het lijden onder de gebrokenheid van deze wereld of het lijden onder verdrukkingen ter wille van Christus. 
De zwakheden kunnen verzoeking (verleidingen) zijn (Hebreeën 4:15) of beproevingen (verdrukkingen) van bijvoorbeeld “een doren in het vlees” (2 Korintiërs 12:5). 
Het is zeker niet beperkt tot de zwakheden in het gebed! 
De Heilige Geest helpt de christen voortdurend in dergelijke verzoekingen en beproevingen. Hij neemt een deel van de last en lijden op Zichzelf.


Er zijn ongetwijfeld in je leven momenten geweest dat je in een plotselinge noodsituatie geen zinnige gedachte meer kon bedenken.
De angst, de nood, het verdriet, het onverwachte deden jou verlammen.
O, God, hoe moet dit? Wat moet ik doen? Hoe kan ik hier helpen?
Here, ik kan niet meer, ik kan het niet alleen!
Wat geweldig van God, want juist voor zulke omstandigheden heeft Hij al een uitweg voor jou bedacht.
Als wij niet meer weten hoe we precies moeten bidden, wat we moeten doen, komt Hij te hulp.


En zo is de Geest er in jouw en mijn zwakheid, zegt Paulus nu. Hij deelt in ons lijden. Gaat mee de diepte in. Staat naast je. Zonder veroordeling en afwijzing. Als jij niet meer bidden kunt, als jij niet meer weet wat je moet zeggen, als jij alleen maar kunt stamelen, dan is Gods Geest er.
Juist in zwakheden komt de Geest ons te hulp: hij is erbij om te troosten en te
steunen, hij is Gods liefdevolle en kracht gevende aanwezigheid midden in onze nood, hij zucht met ons mee.

De Geest komt in onze zwakheden te hulp, wat wij niet weten, weet Gods Geest in ons wel. En dan staat er in het tweede gedeelte van deze tekst dat de Geest voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Bid maar, stamel maar, zucht maar, ook als je geen woorden meer hebt. Want de Geest zucht met je mee. Hij brengt jouw en mijn onsamenhangende gestamel bij God in een taal die God als geen ander begrijpt.
Weet je wat dat betekent? Er is altijd een verbinding met God. Ook als jij en ik die niet meer kunnen leggen. Er geen woorden of geen energie voor hebben. Dan is die verbinding er nog. De heilige Geest legt die verbinding.
Hoe zou Hij je ooit kunnen loslaten – als nota bene zijn eigen Geest voor jou pleit.

Dat pleiten van de Geest is niet hetzelfde pleiten als dat Jezus voor ons doet bij de Vader, maar het is hier vooral dat de Geest dat doet wat ons niet lukt. De Geest neemt het eigenlijk in ons over. En dat doet Hij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij doet dit met Zijn woorden en niet met de onze. Het zijn wij niet meer die dit doen, maar Gods Geest doet dit.Vaak weten we niet wat te bidden.
Maar ook zuchten is bidden, bidden zonder woorden! Dit bidden is de weg waarlangs we mogen leren om ons lijden in verbinding te brengen met de weg van God.
Bidden betekent ook: hoop koesteren, omdat God wonderen kan doen, omdat de Geest ons als voorschot is gegeven van een nieuwe wereld waar geen lijden meer is,
omdat de kracht van genade juist in zwakheid ervaarbaar wordt.

Begin al je gebeden met een bede om de Geest om zijn leiding en inspiratie en in de Naam van Jezus.

Gedicht: Zo ik leer bidden

Zo ik leer bidden
in waarheid en geest
ontmoet ik
het hart van de Vader
en word ik
bedachtzaam
bedeesd
als ik tot Hem nader.

Zo ik leer bidden
in veranderd gemoed
begin ik
mijn God te bedanken
en vind ik
Zijn liefde
zo goed
dat ik in Hem veranker.

Zo ik leer bidden
in Zijn diep geheim
verdwijnt het
onrustig jagen
en hoef ik
in zoeken
en pijn
om Hem slechts te vragen.

(auteur onbekend)


2 opmerkingen:

Bekeren, kom terug

Kom terug De relatie tussen God en mens kent veel scheidingen. Wij laten God veelal in de steek. Maar telkens weer roept Hij to...