vrijdag 19 april 2019

Mijn God!


Elk jaar vieren christenen Pasen om de opstanding van Jezus te gedenken. Naast dat het een mooie en Christelijke traditie is, is het vooral het mooiste liefdesverhaal ooit! God heeft het leven van Zijn enige Zoon, Jezus geruild voor ons leven!
Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God.
Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden.
Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben.
Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten.
Jesaja 53:5 - BB

Wees vol blijdschap als je denkt aan alles wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan!
Hij heeft de grootste vernederingen ondergaan zodat jij je hoofd weer omhoog kan houden (zie Jesaja 53:3-10).
Hij vernietigde de macht van de zonde: je bent dus geen slaaf meer, maar vrij! (zie Johannes 8:36)
Hij was gescheiden van Zijn Vader zodat jij verzoend kon worden met je Schepper (zie Hebreeën 10:19-22).
Hij overwon de dood om jou het eeuwige leven te geven (zie Romeinen 6:23).
In Jezus heb je alles: vrede, vrijheid, vergeving, overwinning en het eeuwig leven!


In het negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' 
Dat wil zeggen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'
(Matteüs 27:46)

Verlaten
Ik heb Jezus verlaten zodat Ik jou nooit meer zou verlaten. 
Ik ben altijd bij je. Wat was het donker. Wat was het alleen. 
Wat was het eenzaam. Doods en duister. 
Wat ging de schreeuw van Jezus als een zwaard door Mijn hart. 
'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' 
Ja, Ik liet Hem alleen, zodat Ik jou nooit meer alleen zou hoeven laten. Verbijsterend was het. 
Maar het was nodig voor een vernieuwde verbondenheid. 
Weet het, na de dood van Jezus aan het kruis eens en voor altijd zeker: 
Ik laat je nooit alleen. Ik zal je nooit verlaten.

Mijn kind, Mijn kind, Ik laat je nooit alleen.


zondag 17 februari 2019

Bekeren, kom terug


Kom terug

De relatie tussen God en mens kent veel scheidingen. Wij laten God veelal in de steek. Maar telkens weer roept Hij tot ons: Kom terug. God wil niets liever dan onze zonden vergeven: Hij wil ons genezen en de kapotte relatie herstellen.


Jeremia 3:22
O mijn opstandige kinderen, kom weer bij Mij terug, dan zal Ik u genezen van uw zonden.
(Het Boek)

Joël 2:13
Scheur maar niet je kleren als teken van verdriet. Scheur liever je hart! Kom terug bij jullie Heer God. Dan zal Hij medelijden met jullie hebben. Want Hij is geduldig, liefdevol en goed. Kom terug! 
(Basis Bijbel)Kind, Ik zie je dagen
leeg van binnen glimlach je vol schijn
mag Ik vragen: wie hou je eigenlijk voor de gek?
vluchtend zonder reden
bang voor Mij omdat je stiekem denkt
dat het nu over is
Maar als je wil
is er een weg terug
terug in Mijn armen waar jij geborgen bent
als jij dat wil, is er een weg terug
ik wil je vergeven en ik je leven zijn

Kind, Ik hoor je denken:
'God heeft me nu echt laten gaan'
mag Ik vragen: wie hou je eigenlijk voor de gek?
niets kan ooit verhinderen
dat mijn hart vol liefde voor je brandt
omdat Ik je Vader ben
En als je wil
is er een weg terug
terug in Mijn armen waar jij geborgen bent
Als jij dat wil, is er een weg terug
Ik wil je vergeven en in je leven zijn

Kom terug, belijd je zonden
Ik leg Mijn handen op je wonden
wees gerust, de prijs is al betaald
Jezus is voor jou gekomen
opdat je leven zou met Mij
leven voor altijd...
Mijn hart dat roept:
Ik wil je nu terug,
terug in Mijn armen waar jij geborgen bent
als jij 't ook wil, kom dan maar snel terug
Ik wil je vergeven
Ik wil je vergeven
Ik wil je vergevenEr is altijd een weg terug naar God. Zelfs als we het onszelf onmogelijk hebben gemaakt om terug te keren, dan zal God Zelf de weg maken. 
God heeft ook nu voor ons de weg geopend om terug te keren naar Hem. Die weg is Jezus Christus. Sinds Hij aan het kruis leed en stierf voor onze zonden, is het voor iedereen mogelijk geworden de weg naar God terug te vinden en bij God te komen.

Johannes 14:6
Jezus zei:” Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het Leven.
Je kunt alleen bij de Vader komen als je in Mij gelooft.
(Bijbel in gewone taal)Je moet je gaan omkeren, bekeren.

En wat is dan bekeren? Dat je je omkeert. Je leeft niet langer met je rug naar God toe, maar met je gezicht naar God toe. Je wil Hem zien, je wil graag dat Hij jou aankijkt met ogen vol liefde en een hart vol warmte.

De ommekeer die de bekering van je vraagt, dat is een ommekeer die de Geest in je leven bewerkt. Maar dat betekent niet dat je dus maar moet gaan zitten afwachten. Want heel de bijbel door, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament komt de oproep naar ons toe: Bekeer u! Bekeert u en gelooft het evangelie!’ 
Dat is een oproep waarop wij moeten antwoorden, en als je dat doet dan zeg je achteraf: ik deed het niet zelf, de Geest van God heeft dat in mij gedaan. 
Dat is bekering: dat je door de Geest je omkeert, het roer in je leven omgooit, dat je ermee stopt om almaar met je rug naar God toe te leven: je draait je om en gaat met je gezicht naar God toe leven.


Wil je er meer over lezen, zie dan mijn vorige blogs

donderdag 7 februari 2019

Een gebed voor ~jou~Zegengebed

(Frans Cromphout)

Moge de weg je zeggen:
volg me maar
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me
Moge het vuur je zeggen:
warm je
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren;
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
Dan moge zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.


We hebben het niet elke dag makkelijk en zijn we niet zonder strijd en soms zijn we zo moe van al ons getob.
En dan hebben we vaak wat afgebeden en hielp het?
Ook al ervaar je niet meteen een antwoord en worden niet al ons gebeden verhoord zoals wij dat willen, we krijgen kracht en moed. En de grote troost te mogen weten dat God bij ons is in alle omstandigheden. Hij helpt.

Jesaja 41:13
Want Ik, je Heer God,
grijp jou bij je hand.
Ik zeg tegen je:
Wees niet bang. Ik help je.


Hier een bijpassend lied van Alisa Turner

My Prayer For YouVoor iedereen die duizend gebeden heeft gebeden
En het antwoord nog steed nergens kan vinden
Vechtend tegen de leugen dat het niemand wat kan schelen
Voor iedereen die daar is en de hoop verliest
Je in de steek gelaten voelend en alleen
Vastklampend aan de laatste delen van je touw

Moge God je ogen geven om te zien, Hij is nog groter
De moed om op te staan ​​en te geloven dat Hij bij machte is
Moge God jouw vrede zijn in het vuur waar je doorheen loopt
Dit is mijn gebed nu
Dit is mijn gebed voor jou

Voor iedereen met vermoeide en afgetobde zielen
Maar heb nog steeds vertrouwen om naar wonderen te vragen
Kiezen om te geloven dat Hij de baas is

Moge God je ogen geven om te zien, Hij is nog groter
Moed om op te staan ​​en te geloven dat Hij bij machte is
Moge God jouw vrede zijn in het vuur waar je doorheen loopt
Dit is mijn gebed nu
Dit is mijn gebed

Moge je ogen altijd gericht zijn op de Heer, je helper
Moge je toevlucht bij de Heer vinden, je schuilplaats
Moge je hem al je dagen dichterbij vinden dan een broeder
Al je dagen!
En mogen uw ogen ooit gericht zijn op de Heer, uw helper
Moge je toevlucht bij de Heer vinden, je schuilplaats
Moge je hem al je dagen dichterbij vinden dan een broeder
Al je dagen!

Moge God je ogen geven om te zien, Hij is nog groter
Moed om op te staan ​​en te geloven dat Hij bij machte is
Moge God jouw vrede zijn in het vuur waar je doorheen loopt
Dit is mijn gebed nu
Dit is mijn gebed voor jou!
Voor jou!
woensdag 26 december 2018

Ere zij GodEer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.
Lucas 2:14


Vrede op aarde
Ik woon in de hoogste hemel. Alle macht en alle eer komen aan Mij toe. Ik ben de Verlosser van deze wereld, de Schepper van de hemel en van de aarde. Alles in Mij verlangt ernaar om verbonden te zijn met de aarde die Ik heb geschapen en de mensen die Ik heb gemaakt. Ook jou heb Ik gemaakt. Ik heb je lief. Ik wil je Mijn vrede geven. Vrede op aarde. Vrede in jouw hart. Vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede door mijn Zoon Jezus die de Koning van de vrede is. Ja, Ik geef je Mijn vrede op deze dag van het nieuwe begin.


Vrede op aarde voor alle mensen die Ik liefheb!

dinsdag 25 december 2018

Een kind is ons geboren ~ For unto us a child is born
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
(Jesaja 9:5)

Een kind
Vandaag vraag Ik je je hart te openen voor Mijn Zoon! 
Hij is in deze wereld geboren tot redding van de mensen. 
Hij heeft alle macht ontvangen in de hemel en op de aarde. 
Hij is het die jou verlost van zonde en gebrokenheid. 
En elk van Zijn namen is vol van genade en belofte voor jou. Wonderbare raadsman is Hij: Hij geeft je wijsheid. 
Goddelijke held is Hij: Hij geeft je kracht en macht. 
Eeuwige vader is Hij: Hij omvat tijd en eeuwigheid. 
Vredevorst is Hij: Hij vervult je hart met een vrede die 
alle verstand te boven gaat. 
Open je hart en je leven voor Mijn Zoon!

Ik heb Mijn Zoon aan jou gegeven.


dinsdag 30 oktober 2018

Ben je wakker? Zie je de geestelijke strijd die gaande is?1 Petrus 5: 8-11
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan Zijn nieuw luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. 
(NBV)Geestelijke strijd
Het gevaar dat we de duivel onderschatten is momenteel groter dan dat we hem overschatten. Er is daadwerkelijk een rijk van duisternis dat het rijk van het licht probeert kapot te maken. Je herkent dat rijk aan angst, kwaadsprekerij, geweld en dreiging. (Denk in dit verband ook aan de Charlie Charlie hype onder jongeren, waardoor je in contact komt met de boze geestenwereld, wat kan leiden tot nachtmerries, dwanggedachten, negatieve en angstige gevoelens.)

Er is een geestelijke strijd gaande die zich uit in bijvoorbeeld in slaap sukkelen, lauw zijn, je laten verleiden om mee te doen met ‘de wereld’ en weg te lopen voor vreemdelingschap. Wees wakker! Deze wereld is niet ons thuis. We zijn nog volop onderweg en trekken door vijandig, bezet gebied, een bezeten wereld. Wie hier op aarde in geloof wil leven bevindt zich in een soort van strijd. Er speelt zich een gevecht af om mensenlevens tussen God en de tegenpartij. En in dat gevecht hoeven wij geen hulpeloze slachtoffers te zijn. We hoeven niet onderuit te gaan maar kunnen stand houden als we de wapens opnemen en hanteren die God ons aanreikt.


De leeuw BRULT om passief te maken 
Paulus zegt: pas op,  want de vijand, de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Waarom brult een leeuw? Een leeuw brult vlak voordat hij toespringt op zijn prooi. Hij brult om passief te maken; dat het dier zò schrikt dat het een moment stil gaat staan, zodat de leeuw op dat moment kan toehappen. Dat is de beeldspraak die hier gebruikt wordt.
Maar hij past zich ook aan zijn omgeving aan, zoals een kameleon.
In een tijd als die van ons wil hij graag laten geloven dat al dat gepraat over duivels maar onzin is. Het is voor hem alleen maar gemakkelijker om te vechten met mensen die hem toch niet zien. Hij zorgt er wel voor dat voor alles wat hij doet ook een gewone verklaring gegeven kan worden. Maar het maakt hem niet minder actief.
Het komt de duivel heel goed uit als christenen vergeten waar het eigenlijk om gaat.
Als ze niet verder kijken dan vandaag, helemaal opgaan in hun aardse leven.
Als ze wel geloven dat Jezus terug zal komen, maar Jezus van hen best nog even mag wachten. Want het leven op aarde is zo mooi.
De duivel probeert op de wonden te drukken die er in je leven zijn, de dingen waar jij pijn aan lijdt, waar je verdrietig om bent, wat zeer doet.


Je hoeft voor de boze niet in je schulp te kruipen maar je kunt hem in geloof weerstaan.
Jacobus 4:7
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

Er zijn drie wapens die Petrus hier noemt in de geestelijke strijd tegen de duivel.
In de eerste plaats is dat ons geloof (vers 9).
Het tweede wat Petrus noemt is de bemoediging van andere gelovigen (vers 9)
Het derde wapen in de geestelijke strijd dat Petrus hier noemt is de hoop.

We hoeven niet aan te vallen. Daartoe zijn we ook nauwelijks in staat. Dat komt, omdat we de vijand onvoldoende kennen. Maar we kunnen wel weerstand bieden, wanneer we aangevallen worden. Letterlijk betekent dat ‘het terrein behouden’. Het terrein verdedigen dat Christus heeft veroverd.
Bied weerstand; het kan namelijk. Laat je er niet door overmeesteren, laat je niet passief maken. Bied weerstand door geloof! Zorg ervoor dat als je weerstand gaat bieden, dat je geloof versterkt wordt.
Wij zijn zwak en kwetsbaar, maar in geloof leggen we ons leven, ook ons geloofsleven in Gods handen. Dat is volledig op onze God de Vader vertrouwen.
Wie zich in geloof aan Jezus vastklampt, wordt nog wel aangevallen, maar niet verslagen door satan.

Laat je door Hem bewapenen. In Efeziërs 6 worden alle wapens genoemd.
Deze wapenrusting is geen uniform die je in een winkel kunt kopen. Het is het geloof dat God voor ons strijdt. De overtuiging dat Hij ons beschermt en bewaart. Het is vertrouwen op Zijn Woord. Paulus beschrijft waar de beschermende onderdelen wel uit bestaan.

Efeziërs 6:10-18
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draagt bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bidt voortdurend voor alle heiligen.
(NBV)


De waarheid als gordel
De gordel van de waarheid heeft alles te maken met Jezus Christus. Je omgorden met Jezus Christus is daarom je hele leven, je hele bestaan door Hem laten bepalen.
Trouw is in het Hebreeuws hetzelfde woord als het woord voor waarheid. 

Harnas van de gerechtigheid
God wil niet dat wij ons laten leiden door onze gevoelens in de strijd tegen de satan. Daarom reikt Hij ons het harnas van de gerechtigheid aan, een soort kogelvrij vest om deze gevaarlijke aanvallen van de satan te weerstaan. Bescherm je innerlijk daarmee, schrijft Paulus. Als de satan je wijst op jouw onzekerheid, twijfels, verdriet en zonden, mag jij wijzen op wat Christus voor jou deed.

Sandalen van vrede
Met het evangelie van de vrede als sandalen sta je in de strijd stevig op je benen. Alleen dat evangelie doet je vaststaan.
Die sandalen geeft God ons. Vergeet ze niet aan te trekken.

Schild van geloof
Iedere gelovige mag strijden als een soldaat. Hij verschuilt zich achter dat schild. In de strijd van het leven mag en kun je vertrouwen op God en Zijn Woord. Dat is ons schild.
Zonder dat schild loop je groot gevaar. De vijand schiet namelijk met vurige pijlen. Dat zijn de listen van de duivel.
Bij de één zaait hij twijfel. Een ander drijft hij tot wanhoop. De volgende raakt hij met hoogmoed. Op weer een ander schiet hij een pijl van oppervlakkigheid af. Weer een ander zal hij trachten te raken met onreinheid of verleiding.
In de strijd mag je je beroepen op Gods beloften.Zwaard van de woorden van God
Gods Geest werkt vooral door en met het Woord.
Dat Woord is als een zwaard.
Er staat in de Bijbel: ‘Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.’ Wij moeten het zwaard opnemen.
  
Helm van de verlossing
Wat kan er veel in ons hoofd omgaan. Je kunt soms schrikken van je eigen gedachten: Hoe heb ik dat kunnen denken? Onze gedachten zijn ook een zwakke plek. Deze zwakke plek moet beschermd worden. De satan zal ons in de geestelijke strijd overal proberen te treffen.
De helm van de verlossing opzetten houdt in: ons denken laten bepalen en laten beschermen door Gods verlossingsdaden, door Zijn heil.
Je gedachten vullen met het feit dat God leeft, dat Hij regeert, dat Hij verlost, dat al het heil van Hem is!


Het wapen van gebed
De soldaten van Christus moeten waakzaam zijn en voortdurend in contact blijven met hun aanvoerder.
In feite is het zo dat al die wapens alleen goed gebruikt kunnen worden, als er sprake is van een directe verbinding met de Here in de hemel. Niet af en toe, maar voortdurend, bij elke gelegenheid.

Bidden in de Geest, schrijft Paulus. God legt ons als het ware bij het bidden de woorden in de mond. Ook bidden is geen puur menselijke zaak. Het is bidden in de Geest. Ook de verbinding met de commandopost heeft God Zelf tot stand gebracht. De strijd van het geloof voer je nooit alleen.
(Teksten; Arie van der Veer en Jaap Hansum,
Muziek; Sabrina Jong ~ Strijd)

zondag 9 september 2018

Laat mij in de morgen Uw Liefde horenLuisteren naar Gods stem

Laat mij in de morgen Uw ​liefde​ horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U.

Psalm 143:8

In de morgen
Ik heb jou geschapen met een ziel. Binnenin jou is een plek waar je naar Mij verlangt, jouw God die jou de weg wijst. Ik vraag je om nu naar die plek binnenin jou toe te gaan en om daar, in je ziel, te ervaren dat ik jou liefheb. Ik heb jou lief. Dat zeg Ik nu tegen je. Ik heb jou lief, deze morgen, deze hele dag, en alle dagen die komen. Stel je vertrouwen in Mij. Ik ben trouw. Ik laat je niet los. Mijn liefde voor jou vloeit over. Ga in vertrouwen op weg als mijn geliefde kind.

Gebed: Ik laat jou in de morgen mijn liefde ervaren.


Vanochtend kreeg ik dit bericht binnen in de mail en het raakte mij zeer.
Waarom zou je denken…
Het is voor mij soms echt onbegrijpelijk dat God mij zo kan liefhebben.
Er klinken dan stemmen in me dat ik niet goed genoeg ben, vaak gefaald heb, dat ik goede dingen moet doen…..ga zo maar door.
Misschien dat jij ook wel die worsteling hebt.Toen ik vanochtend de tv aandeed en het programma De Kapel van de EO erop had, had Andries Knevel het juist over dit onderwerp.

De onvoorwaardelijke liefde van God voor de mens, dat is waar Andries Knevel over spreekt. Hij is onder de indruk van het feit dat God ons mensen als eerste liefhad. Want, als de liefde ons eigen initiatief zou zijn geweest, hadden we God dan ooit kunnen liefhebben en aanbidden? 
1 Johannes 4 vers 9 en 10

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben,  maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond  als verzoening voor onze zonden.

Om het programma te zien klik hierIk blijf vechten met de stemmen in mijn gedachten die zeggen dat ik niet genoeg ben

Elke leugen die me vertelt dat ik me nooit kan meten
Ben ik meer dan alleen de som van elke hoogte en laagte?
Herinner me nog maar eens wie ik ben, want ik moet het weten

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets voel
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, zegt U dat ik de Uwe ben
En ik geloof, oh ik geloof
wat U van mij zegt
geloof ik

Het enige dat nu telt is alles wat U van mij vindt
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, zegt U dat ik de Uwe ben
En ik geloof, oh ik geloof
wat U van mij zegt
geloof ik

Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan Uw voeten neer
U hebt al het falen God, U hebt elke overwinning

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, zegt U dat ik de Uwe ben
En ik geloof, oh ik geloof
wat U van mij zegt
geloof ik

Oh ik geloof, ja ik geloof
wat U zegt van mij
geloof ik


Het verhaal van Lauren Daigle zelf achter het lied:

Dus toen ik 'You Say' schreef, herinner ik me dat ik me voor het eerst behoorlijk in de war voelde. Het was absoluut het eerste moment in alleen maar een artiest te zijn dat ik zo was Oké, waar gaat dit allemaal goed? En ik weet dat we allemaal geconfronteerd zijn met momenten in het leven waar we een kruispunt kunnen ervaren, waar we het verleden kunnen zien en ook de toekomst kunnen zien, en ons kunnen realiseren hoe we in het heden zouden moeten bestaan. En het was een van die momenten waarop ik kon zien waar dingen naartoe gingen en ik wist precies waar ik vandaan kwam, en ik had die werelden nodig om nog steeds te trouwen.

En zo bracht ik het identiteitsvraagstuk naar voren en probeerde ik erachter te komen hoe ik kon bestaan, toen ik het gevoel had dat zoveel dingen me in zoveel verschillende richtingen trokken. Ik denk dat we deze complexen vaak bouwen op basis van onzekerheid, gebaseerd op angst, gebaseerd op afwijzing, en leugens die we constant moeten overwinnen. En dus was dit liedje voor mij slechts een herinnering aan identiteit. Het was een herinnering dat ik weet dat ik zwak ben, dat Hij sterk is - dus hoe kan ik dat veranderen en dat in mijn dagelijkse leven brengen? Als ik me onvoldoende voel hoe het komt dat er altijd momenten zijn waarop ik me voel alsof God gewoon ingrijpt en mijn onvolkomenheden overtreft. Dit hele nummer was zo dat ik elke dag op het podium zou staan ​​en mezelf eraan zou herinneren - nee, dit is de waarheid, dit is de waarheid, dit is de waarheid. Laat je niet in verwarring begraven. Laat je niet begraven in eigenzinnigheid.

Dat is het verhaal achter 'You Say'.


Luisteren naar Gods stem; Tekst Jos Douma
Muziek; Lauren Daigle - You Say


Mijn God!

Elk jaar vieren christenen Pasen om de opstanding van Jezus te gedenken. Naast dat het een mooie en Christelijke traditie is, is het ...