maandag 9 december 2019

Advent ~ Laat jullie licht schijnenMatttheüs5:16
Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen."
(Basis Bijbel)Advent. Letterlijk betekent dat: Komst, Aankomst. 
En dat gaat dan over het komen van Christus om ons te verlossen. Hij wil in de verlorenheid en duisternis van ons leven schijnen als een helder licht. 
Hij wil de nacht van ons leven verjagen en het dag maken. 
Advent dat is: de duisternis van de nacht achter je laten en je overgeven aan het licht van de dag. Dat is je overgeven aan Christus.

Advent is ook de tijd van inkeer en stilte, van ootmoed en ernst. Voordat we uitbundig het Kerstfeest vieren (inclusief kleurige kerstballen en een heerlijk kerstdiner) is het goed om je in stilte te bezinnen op het komen van Christus.Het is de boodschap van het donker. Het donker dat zo dicht is, dat je geen hand voor de ogen kunt zien. Alleen als je die donkerheid ontdekt in je eigen leven, ontdek je ook het licht dat schijnt. Licht heeft pas zin als het schijnt in het donker.

Zo kan het licht van Christus ook alleen maar schijnen als je je bewust bent van het donker in je leven.

Want wat moet jij met licht, als het helemaal niet donker is? Dat heb je dan niet nodig. En zo komt het licht van het kerstfeest ook alleen maar tot zijn recht als het schijnt in het duister.
Dat is Advent. De dichte donkerheid in je eigen leven onder ogen zien, en dan kijken naar het licht.Maar hoe laten wij ons licht schijnen?
Ik denk dan aan het beeld van een reflector Die reflecteert het licht. En soms lijkt het wel, alsof die zelf licht geeft Dat is wat wij doen: reflecteren van het licht.
Jezus zegt hier niet dat wij ons best moeten doen om licht te worden. Hij roept ons niet op om licht te produceren. Jezus zegt: jullie zijn(!) het licht in de wereld. Als je aan mijn voeten zit, als je werkelijk mijn leerling wilt zijn en mij wilt en durft te volgen. Dan ben jij een lichtje in deze wereld. Verstop jezelf dan niet, maak je niet onnodig klein.En nu zegt Jezus, wat zou het zonde zijn als dat licht dat van binnen schijnt en schittert, verborgen zou blijven, weg gestopt, verdoezeld. Uit verlegenheid, uit valse schaamte. Nee, laat het schijnen voor de mensen. Zodat zij jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Er zit in jullie een geheim dat zo krachtig is dat het mensenlevens blijvend kan veranderen.vrijdag 8 november 2019

Geloven & Vertrouwen
Oh wat heb ik soms nog zo mijn worstelingen met de dingen die ik niet goed, zeg maar verkeerd, doe. En hoe ik dan eigenlijk zo vertrouw op mijn eigen inzet om zo in Gods ogen heilig te zijn en te leven.
Zo werd ik vandaag ook doordrongen in mijn strijd van geloven en ik de teksten van Galaten 3 onder ogen kreeg.
Die woorden kwamen binnen!
Daarom wil ik dit met jullie delen, omdat ik weet en denk dat ik niet de enige ben die daar op zijn tijd mee te kampen heeft. En ook om mijn zwakheden te delen. Dat als je eenmaal gelooft dat het  geloof zo ook op en neer kan gaan. Dat je mag leren te blijven vertrouwen op Jezus Christus.

Galaten 3:1-5 en 24-29

O, domme Galaten! Wie heeft jullie betoverd? Hoe kan het dat jullie het goede nieuws niet langer gehoorzamen? Ik heb jullie toch zó duidelijk de gekruisigde Christus beschreven! 
Laat mij jullie deze ene vraag stellen: hebben jullie de Geest gekregen doordat jullie je aan de wet van Mozes hielden? Of kregen jullie Hem doordat jullie het goede nieuws hebben gehoord en geloofd? 
Zijn jullie dan zó dom? Jullie zijn je nieuwe leven begonnen met de Geest. Eindigen jullie dan nu met het houden van regels? 
Is alle ellende die jullie vanwege het geloof overkomen is, dan helemaal voor niets geweest? Als jullie je nu weer aan de wet gaan houden, is het inderdaad helemaal voor niets geweest. 
God heeft jullie zijn Geest gegeven en doet wonderen bij jullie. Doet Hij dat omdat jullie je zo goed aan de wet van Mozes houden? Of doet Hij dat omdat jullie geloven wat ik jullie heb verteld?


Maar voordat dit geloof er kwam, beschermde de wet ons. De wet hield ons op het rechte pad. Pas later zouden we begrijpen dat we geloof nodig hebben. 
De wet van Mozes was dus bedoeld om ons te leiden en op te voeden totdat Christus zou komen. En door in Christus te gaan geloven, zouden we kunnen worden vrijgesproken van schuld. 
En nu het geloof is gekomen, hoeven we niet meer door de wet van Mozes geleid en opgevoed te worden. 
Want door jullie geloof in Jezus Christus zijn jullie allemaal kinderen van God geworden. 
Want alle mensen die in Christus zijn gedoopt, worden met Christus bedekt. Hij bedekt je zoals een kledingstuk je bedekt.  
Hierbij maakt het niet uit of je Jood of geen Jood bent, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Jullie zijn namelijk allemaal één in Jezus Christus.

En als jullie van Christus zijn, zijn jullie kinderen van Abraham.  Daarom erven jullie zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie.

(Basis Bijbel)In de brief aan de Galaten wordt duidelijk dat het evangelie van Paulus (‘Vertrouw op Christus alleen!’) door Joodse dwaalleraars wordt ontkracht. De Galaten (christenen uit de heidenen) worden verleid om zich te houden aan de wetten van Mozes. Dat lijkt aantrekkelijk, want een leer met strenge regels moet toch wel serieuzer zijn dan een leer waarin alles draait om vertrouwen en overgave? Zo wordt het evangelie van Christus en zijn genade verdraait.

Een manier van denken en leven die ons mensen allemaal eigen is
Toen al in Palus’ tijd. Maar vandaag nog steeds. Als ik zus of zo leef, dit of dat doe, dan krijg ik daarmee bevestiging en waardering van anderen, dan tel ik mee, zien ze mij staan. Dus: goedkeuring afkopen door wat je doet. Een soort ruilhandel. Voor wat hoort wat. Ik ben aardig voor jou, dan ben jij ook aardig voor mij… 
Zo kun je ook met God omgaan. Hij ziet mij pas echt staan, als ik mijn best doe voor Hem. Als ik goed leef, dan geeft Hij mij wat ik wil: rust, vrede, zegen… Hoe meer ik me voor Hem inzet, hoe groter zijn waardering wordt voor mij…  Paulus zegt: ik weet er alles van. Ik heb zelf ook zo geleefd. Ik dacht ook dat ik mijn eigen leven kon maken. En ik had het helemaal gemaakt. Paulus vertelt erover in Galaten 1, 13-14: ik heb de gemeente van Jezus fanatiek vervolgd, niemand was meer en beter Jood dan ik, ik zette vol overgave en hartstocht mijn beste beentje voor. Ik dacht dat dat werkte, dat ik daarmee geluk zou vinden, bestaansrecht voor God zou krijgen. Ook ik: ik dacht dat ik mijn eigen leven kon maken…


Paulus ontdekte de kracht van Gods genade. In één keer kwam het binnen dat God geen God is die prestaties eist: jij moet je eerst waarmaken voor Hem, vervolgens kijkt Hij of jij zijn liefde waard bent. Nee, Hij houdt van je, onafhankelijk van wat je doet, met een onvoorwaardelijke liefde, zonder eisen en verwachtingen vooraf. En dat is zo uniek! Gods liefde kun je niet, hoef je niet af te kopen met de manier waarop jij leeft! God rekent juist af met dat dodelijke denken van ‘voor wat hoort wat’, de ruilhandel waarin wij mensen verstrikt zitten. Eerst presteren, goed leven, liefde afkopen, waardering verdienen.

Geloven en vertrouwen
In het Grieks wordt steeds hetzelfde woord gebruikt voor de woorden geloven en vertrouwen. Dit geeft aan dat geloven meer is dan iets voor waar aannemen.
Geloven dat Jezus heeft bestaan betekent nog niet zoveel. Dat zou je gewoon kunnen aannemen als geschiedenis. maar het gaat erom dat je Hem vertrouwt! 
Als jij denkt (meer van) Gods Geest te kunnen ontvangen door nog heiliger en gehoorzamer te worden, dan verwacht je het toch weer van jezelf.
Je ontvangt de Geest alleen door het geloof in Jezus Christus.
Natuurlijk hoort daar een andere levensstijl bij, maar dan niet als voorwaarde, maar als gevolg.

De wet als spiegel
Als je in de spiegel kijkt terwijl je onder de modder zit, dan kan je zien hoe vies je bent.
Meer kan de spiegel niet doen. Om weer schoon te worden is iets anders nodig.
Zo is de wet ook een spiegel. Hij is ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde.
Om weer schoon te worden is het nodig om te vertrouwen op Jezus Christus.


‘Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgeven’.
En dus, mijn eerste levensbehoefte is Jezus. Jezus en de liefde die Hij geeft. Daar bouw ik mijn leven op. Ieder mens heeft honger naar aandacht, naar liefde, naar waardering. Zodat je weet en beseft: ik doe ertoe, ik word gezien en geliefd. We zijn er allemaal naar op zoek. En denken die allemaal te kunnen krijgen door wat je zelf doet. Paulus zegt: die honger kun je nergens dieper en beter stillen dan bij Jezus. Wat ik het meest nodig heb is Jezus’ liefde.

Dit leven van ons met al zijn
kwetsbaarheid en zwakte. Met zijn zonde, ziekte, twijfel, terugval en aanvechting. Steeds weer die zuigkracht om te rekenen op jezelf, te bouwen op wat je zelf kunt. Vaak genoeg gaat het mis. Val je terug. Of valt het nog tegen. Maar ik weet en geloof dat Jezus mij lief heeft en alles voor mij heeft gegeven. Dat sleept mij erdoorheen. Ik bouw mijn leven op Jezus’ liefde voor mij!

(gedeelten tekst overgenomen van ds. Oldenhuis)


vrijdag 19 april 2019

Mijn God!


Elk jaar vieren christenen Pasen om de opstanding van Jezus te gedenken. Naast dat het een mooie en Christelijke traditie is, is het vooral het mooiste liefdesverhaal ooit! God heeft het leven van Zijn enige Zoon, Jezus geruild voor ons leven!
Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God.
Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden.
Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben.
Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten.
Jesaja 53:5 - BB

Wees vol blijdschap als je denkt aan alles wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan!
Hij heeft de grootste vernederingen ondergaan zodat jij je hoofd weer omhoog kan houden (zie Jesaja 53:3-10).
Hij vernietigde de macht van de zonde: je bent dus geen slaaf meer, maar vrij! (zie Johannes 8:36)
Hij was gescheiden van Zijn Vader zodat jij verzoend kon worden met je Schepper (zie Hebreeën 10:19-22).
Hij overwon de dood om jou het eeuwige leven te geven (zie Romeinen 6:23).
In Jezus heb je alles: vrede, vrijheid, vergeving, overwinning en het eeuwig leven!


In het negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' 
Dat wil zeggen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'
(Matteüs 27:46)

Verlaten
Ik heb Jezus verlaten zodat Ik jou nooit meer zou verlaten. 
Ik ben altijd bij je. Wat was het donker. Wat was het alleen. 
Wat was het eenzaam. Doods en duister. 
Wat ging de schreeuw van Jezus als een zwaard door Mijn hart. 
'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' 
Ja, Ik liet Hem alleen, zodat Ik jou nooit meer alleen zou hoeven laten. Verbijsterend was het. 
Maar het was nodig voor een vernieuwde verbondenheid. 
Weet het, na de dood van Jezus aan het kruis eens en voor altijd zeker: 
Ik laat je nooit alleen. Ik zal je nooit verlaten.

Mijn kind, Mijn kind, Ik laat je nooit alleen.


zondag 17 februari 2019

Bekeren, kom terug


Kom terug

De relatie tussen God en mens kent veel scheidingen. Wij laten God veelal in de steek. Maar telkens weer roept Hij tot ons: Kom terug. God wil niets liever dan onze zonden vergeven: Hij wil ons genezen en de kapotte relatie herstellen.


Jeremia 3:22
O mijn opstandige kinderen, kom weer bij Mij terug, dan zal Ik u genezen van uw zonden.
(Het Boek)

Joël 2:13
Scheur maar niet je kleren als teken van verdriet. Scheur liever je hart! Kom terug bij jullie Heer God. Dan zal Hij medelijden met jullie hebben. Want Hij is geduldig, liefdevol en goed. Kom terug! 
(Basis Bijbel)Kind, Ik zie je dagen
leeg van binnen glimlach je vol schijn
mag Ik vragen: wie hou je eigenlijk voor de gek?
vluchtend zonder reden
bang voor Mij omdat je stiekem denkt
dat het nu over is
Maar als je wil
is er een weg terug
terug in Mijn armen waar jij geborgen bent
als jij dat wil, is er een weg terug
ik wil je vergeven en ik je leven zijn

Kind, Ik hoor je denken:
'God heeft me nu echt laten gaan'
mag Ik vragen: wie hou je eigenlijk voor de gek?
niets kan ooit verhinderen
dat mijn hart vol liefde voor je brandt
omdat Ik je Vader ben
En als je wil
is er een weg terug
terug in Mijn armen waar jij geborgen bent
Als jij dat wil, is er een weg terug
Ik wil je vergeven en in je leven zijn

Kom terug, belijd je zonden
Ik leg Mijn handen op je wonden
wees gerust, de prijs is al betaald
Jezus is voor jou gekomen
opdat je leven zou met Mij
leven voor altijd...
Mijn hart dat roept:
Ik wil je nu terug,
terug in Mijn armen waar jij geborgen bent
als jij 't ook wil, kom dan maar snel terug
Ik wil je vergeven
Ik wil je vergeven
Ik wil je vergevenEr is altijd een weg terug naar God. Zelfs als we het onszelf onmogelijk hebben gemaakt om terug te keren, dan zal God Zelf de weg maken. 
God heeft ook nu voor ons de weg geopend om terug te keren naar Hem. Die weg is Jezus Christus. Sinds Hij aan het kruis leed en stierf voor onze zonden, is het voor iedereen mogelijk geworden de weg naar God terug te vinden en bij God te komen.

Johannes 14:6
Jezus zei:” Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het Leven.
Je kunt alleen bij de Vader komen als je in Mij gelooft.
(Bijbel in gewone taal)Je moet je gaan omkeren, bekeren.

En wat is dan bekeren? Dat je je omkeert. Je leeft niet langer met je rug naar God toe, maar met je gezicht naar God toe. Je wil Hem zien, je wil graag dat Hij jou aankijkt met ogen vol liefde en een hart vol warmte.

De ommekeer die de bekering van je vraagt, dat is een ommekeer die de Geest in je leven bewerkt. Maar dat betekent niet dat je dus maar moet gaan zitten afwachten. Want heel de bijbel door, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament komt de oproep naar ons toe: Bekeer u! Bekeert u en gelooft het evangelie!’ 
Dat is een oproep waarop wij moeten antwoorden, en als je dat doet dan zeg je achteraf: ik deed het niet zelf, de Geest van God heeft dat in mij gedaan. 
Dat is bekering: dat je door de Geest je omkeert, het roer in je leven omgooit, dat je ermee stopt om almaar met je rug naar God toe te leven: je draait je om en gaat met je gezicht naar God toe leven.


Wil je er meer over lezen, zie dan mijn vorige blogs

donderdag 7 februari 2019

Een gebed voor ~jou~Zegengebed

(Frans Cromphout)

Moge de weg je zeggen:
volg me maar
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me
Moge het vuur je zeggen:
warm je
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren;
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
Dan moge zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.


We hebben het niet elke dag makkelijk en zijn we niet zonder strijd en soms zijn we zo moe van al ons getob.
En dan hebben we vaak wat afgebeden en hielp het?
Ook al ervaar je niet meteen een antwoord en worden niet al ons gebeden verhoord zoals wij dat willen, we krijgen kracht en moed. En de grote troost te mogen weten dat God bij ons is in alle omstandigheden. Hij helpt.

Jesaja 41:13
Want Ik, je Heer God,
grijp jou bij je hand.
Ik zeg tegen je:
Wees niet bang. Ik help je.


Hier een bijpassend lied van Alisa Turner

My Prayer For YouVoor iedereen die duizend gebeden heeft gebeden
En het antwoord nog steed nergens kan vinden
Vechtend tegen de leugen dat het niemand wat kan schelen
Voor iedereen die daar is en de hoop verliest
Je in de steek gelaten voelend en alleen
Vastklampend aan de laatste delen van je touw

Moge God je ogen geven om te zien, Hij is nog groter
De moed om op te staan ​​en te geloven dat Hij bij machte is
Moge God jouw vrede zijn in het vuur waar je doorheen loopt
Dit is mijn gebed nu
Dit is mijn gebed voor jou

Voor iedereen met vermoeide en afgetobde zielen
Maar heb nog steeds vertrouwen om naar wonderen te vragen
Kiezen om te geloven dat Hij de baas is

Moge God je ogen geven om te zien, Hij is nog groter
Moed om op te staan ​​en te geloven dat Hij bij machte is
Moge God jouw vrede zijn in het vuur waar je doorheen loopt
Dit is mijn gebed nu
Dit is mijn gebed

Moge je ogen altijd gericht zijn op de Heer, je helper
Moge je toevlucht bij de Heer vinden, je schuilplaats
Moge je hem al je dagen dichterbij vinden dan een broeder
Al je dagen!
En mogen uw ogen ooit gericht zijn op de Heer, uw helper
Moge je toevlucht bij de Heer vinden, je schuilplaats
Moge je hem al je dagen dichterbij vinden dan een broeder
Al je dagen!

Moge God je ogen geven om te zien, Hij is nog groter
Moed om op te staan ​​en te geloven dat Hij bij machte is
Moge God jouw vrede zijn in het vuur waar je doorheen loopt
Dit is mijn gebed nu
Dit is mijn gebed voor jou!
Voor jou!
woensdag 26 december 2018

Ere zij GodEer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.
Lucas 2:14


Vrede op aarde
Ik woon in de hoogste hemel. Alle macht en alle eer komen aan Mij toe. Ik ben de Verlosser van deze wereld, de Schepper van de hemel en van de aarde. Alles in Mij verlangt ernaar om verbonden te zijn met de aarde die Ik heb geschapen en de mensen die Ik heb gemaakt. Ook jou heb Ik gemaakt. Ik heb je lief. Ik wil je Mijn vrede geven. Vrede op aarde. Vrede in jouw hart. Vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede door mijn Zoon Jezus die de Koning van de vrede is. Ja, Ik geef je Mijn vrede op deze dag van het nieuwe begin.


Vrede op aarde voor alle mensen die Ik liefheb!

dinsdag 25 december 2018

Een kind is ons geboren ~ For unto us a child is born
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
(Jesaja 9:5)

Een kind
Vandaag vraag Ik je je hart te openen voor Mijn Zoon! 
Hij is in deze wereld geboren tot redding van de mensen. 
Hij heeft alle macht ontvangen in de hemel en op de aarde. 
Hij is het die jou verlost van zonde en gebrokenheid. 
En elk van Zijn namen is vol van genade en belofte voor jou. Wonderbare raadsman is Hij: Hij geeft je wijsheid. 
Goddelijke held is Hij: Hij geeft je kracht en macht. 
Eeuwige vader is Hij: Hij omvat tijd en eeuwigheid. 
Vredevorst is Hij: Hij vervult je hart met een vrede die 
alle verstand te boven gaat. 
Open je hart en je leven voor Mijn Zoon!

Ik heb Mijn Zoon aan jou gegeven.


Advent ~ Laat jullie licht schijnen

Matttheüs5:16 Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. D...