maandag 18 oktober 2021

Look Up Child

 


Hier weer even een bericht van mij. Ik ben een nieuwe blog/site begonnen met de titel "Look Up Child".
Ik merkte het afgelopen jaar dat ik niet meer de behoefte heb om dit blog aan te vullen. Dat het goed is zo. Hemelse glans wordt nog dagelijks veel bekeken en ik hoop dat het nog steeds iemand zal raken, het blijft bestaan.

Hoe de nieuwe site helemaal vorm gaat krijgen weet ik ook nog niet. Maar ik heb behoefte aan een andere stijl, andere vormen, nieuw begin.
Hier de link Look Up Child

Groeten, Anne.


maandag 2 november 2020

Hij is hier, Hij is bij ons

 


Genesis 28:12

Toen kreeg hij (Jakob) een droom. Hij zag een trap van de aarde naar de hemel.

Hij zag engelen van God die de trap opliepen en naar beneden gingen. en hij zag dat de Heer bij hem kwam staan.

 

Genesis 28:16,17

Toen Jakob wakker werd, dacht hij: Ik wist niet dat de Heer hier aanwezig was. Maar het is wel zo!

Dat maakte veel indruk op hem. Hij dacht: wat een bijzondere plek is dit. Dit is het huis van God en de poort naar de hemel.

(Bijbel in gewone taal) 

Jakob blijft gewoon bij die ladder beneden staan. Dus de droom is geen oproep, geen appel om die ladder te gaan beklimmen en in de hemel uit te komen. Als ik het goed begrijp, en natuurlijk, het is een verhaal, een visioen, dus we mogen ook onze eigen beelden daarbij hebben… Maar als ik het verhaal goed begrijp, dan wordt het duidelijk: hier op aarde is de hemel al. En dan bedoel ik niet de hemel in volmaaktheid, dat alles hier goed is, maar God is hier op aarde aanwezig. Die ladder maakt het visueel, die laat er iets van zien.


Je vindt stabiliteit in je leven op het moment dat je ontdekt dat God overal is, dat je God niet ergens anders hoeft te zoeken, dat God hier is. En als je God hier niet kunt vinden is het zinloos om ergens anders te zoeken. Want God is niet afwezig voor ons. Wij zijn afwezig voor hem. Dit is belangrijk want pas op het moment dat je dit erkent, zul je de volheid van Gods koninkrijk met al zijn rijkdom binnen in je vinden.

(Anthony Bloom)

Daarmee komt het dichterbij. Het gaat niet om heel lange ladders. Misschien is de ladder waar het uiteindelijk om draait de ladder in ons die naar ons binnenste gaat. Een ladder waarvan we eerst moeten afdalen. Afdalen van ons hoofd naar ons hart. Van alles buiten ons naar binnen in ons. 

 


Hij is hier, Opwekking 679

 

Hij is hier, Hij is Bij ons

In ons hart, in ons huis, onder ons

Hij is hier, Hij is bij ons

Kom maar en vertrouw op Hem

 

Hij is hier, Hij is Bij ons

In ons hart, in ons huis, onder ons

Hij is hier, Hij is bij ons

Kom maar en vertrouw op Hem

 

Leg je last maar neer

Bij de God die leven geeft

Geef je zorgen over aan Hem

Open nu je hart

Voor het levend woord van God

Hij is liefde, Hij is liefde

 

Hij is hier, Hij is Bij ons

in ons hart, in ons huis, onder ons

Hij is hier, Hij is bij ons

kom maar en vertrouw op Hem

 

Leg je last maar neer

Bij de God die leven geeft

Geef je zorgen over aan Hem

Open nu je hart

Voor het levend woord van God

Hij is liefde, Hij is liefde

 

Hij is hier, Hij is bij ons,

kom maar en vertrouw op Hem

kom maar en vertrouw op Hem(tekst overgenomen van Jos Douma)


maandag 26 oktober 2020

Do you know Him?

 

De Bijbel zegt:

De Bijbel zegt: Mijn Koning is de Koning van de Joden Hij is de Koning van Israël Hij is de Koning van gerechtigheid Hij is de Koning van alle eeuwen Hij is de Koning van de hemel Hij is de Koning van de glorie Hij is de Koning der koningen En Hij is de Heer der heren Dat is mijn Koning! Ik vraag me af, ken je Hem?

Mijn Koning is een soeverein Koning! Er is niets dat zijn grenzeloze liefde kan meten Hij is eindeloos sterk Hij is volmaakt oprecht Hij is eeuwig standvastig Hij is eeuwigdurend genadevol Hij is oppermachtig Hij is oneindig barmhartig Ken je Hem?

 Hij is het grootste verschijning die ooit op deze wereld heeft geleefd Hij is Gods Zoon Hij is de redder van zondaren Hij is het middelpunt van de beschaving Hij is ongeëvenaard Hij is uniek Hij is het belangrijkste inzicht in de literatuur Hij is de belangrijkste persoonlijkheid in de filosofie Hij is de fundamentele leer van authentieke theologie Hij is de enige die bevoegd is om een volmaakte redder te zijn Ik vraag me af of je Hem nu kent.

Hij geeft de zwakken kracht Hij is er voor wie verzocht en beproefd wordt Hij leeft mee en Hij redt Hij sterkt en ondersteunt Hij waakt en Hij leidt Hij geneest de zieken Hij reinigde de melaatsen Hij vergeeft zondaren Hij verleent schuldenaren kwijtschelding Hij bevrijdt de gevangenen Hij verdedigt de zwakken Hij zegent de jongeren Hij helpt de ongelukkigen Hij ziet om naar de ouderen Hij beloont de ijverige Hij zegent de zachtmoedigen Ik vraag me af of je Hem kent?

Hij is de sleutel tot alle kennis Hij is de bron van wijsheid Hij is de deur van verlossing Hij is het pad van de vrede Hij is de weg van gerechtigheid Hij is de snelweg van heiligheid Hij is de toegangspoort van glorie Ken je Hem?

Zijn leven is ongeëvenaard Zijn goedheid is grenzeloos Zijn barmhartigheid duurt eeuwig Zijn liefde verandert nooit Zijn woord is genoeg Zijn genade is voldoende Zijn heerschappij is rechtvaardig Zijn juk is zacht Zijn last is licht Ik wou dat ik Hem jou kon beschrijven

Hij is niet te beschrijven Hij is niet te begrijpen Hij is onoverwinnelijk Hij is onweerstaanbaar Je kunt Hem niet uit je gedachten krijgen Je kunt Hem niet ontlopen Je kunt Hem niet overleven En je kunt niet zonder Hem leven De Farizeeërs konden Hem niet uitstaan Maar ze ontdekten dat ze Hem niet konden tegenhouden

Pilatus kon geen fout in Hem vinden Herodes kon Hem niet doden De dood kon Hem niet aan En het graf kon Hem niet vasthouden Dat is mijn Koning!


De vertaling van de preek van S.M. Lockridge


zondag 7 juni 2020

Dit is wat ik heb, het is niet zoveel

Ik kan vaak moeilijk denken in wat ik allemaal wel en niet (goed) moet doen.
Dat is een speciale doel moet hebben in het leven enzo, dat het vooral iets betekenisvol moet zijn, of groots.
Ik hoorde dit lied van Delise op Groot Nieuws Radio en dat deed me wel weer relativeren.


Kleine dingen

Kijk, hier ben ik. Dit is wat ik heb.
Het is niet zo veel. Maar alles wat ik geven kan.
Dit is het dan.

Gebruik het maar. Gebruik het helemaal.
Ik wacht wel af.
‘n Beetje bang voor wat me te wachten staat.
Of misschien wel anders gaat.

Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen:
een beetje talent en een handjevol tijd.
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen.
Het wonder zit ‘m daar in wat U, wat U ermee bereikt.

Zo vaak denk ik: wie ben ik dat U mij gebruiken wilt?
En dan voel ik toch die twijfel weer:
is wat ik heb écht wel goed genoeg?

Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen:
een beetje talent en een handjevol tijd.
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen.
Het wonder zit ‘m daar in wat U, wat U ermee bereikt.

U laat me niet los, U laat me niet los.
En dat is alles wat ik nodig heb.
U laat me niet los, U laat me niet los.
En dat is alles wat ik nodig heb.

Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen:
een beetje talent en een handjevol tijd.
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen.
Het wonder zit ‘m daar in wat U, wat U ermee bereikt.


dinsdag 31 maart 2020

Lift up your hands


Exodus 17:8-16 (Het Boek)
8Toen verschenen de Amalekieten op het toneel en vochten bij Refidim tegen de Israëlieten. 9Mozes zei tegen Jozua: ‘Roep de mannen te wapen en vecht tegen het leger van Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf van God in mijn hand!’
10Jozua verzamelde zijn mannen en trok ten strijde.
Ondertussen beklommen Mozes, Aäron en Chur de heuvel. 11Telkens wanneer Mozes zijn hand omhoog deed, had Israël de overhand, maar wanneer zijn hand niet meer omhoog was, was Amalek de winnende partij. 12Toen hij last kreeg van vermoeidheid, rolden zij een steen naar hem toe, waarop hij kon zitten. Aäron en Chur stonden naast hem en hielden zijn armen omhoog tot zonsondergang. 13Zo overwon Jozua de Amalekieten en hij vernietigde hen.
14En de Here beval Mozes: ‘Leg deze gebeurtenissen vast zodat ze niet worden vergeten. En prent Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen.’ 5Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: ‘De Here is mijn banier.’ 16Hij riep uit: ‘De hand van de Here beschermt ons vanuit de hemel en Hij voert onze strijd tegen Amalek van generatie op generatie.’

Mozes met de armen omhoog: wat een krachtig en fascinerend beeld voor ons gebedsleven! Wat zou het prachtig zijn als al onze gebeden (bij ziekte om genezing, bij verleiding om kracht, bij moeilijke keuzes om wijsheid) net zo zouden worden verhoord als Mozes’ gebed om overwinning in de strijd.

Met opgeheven arm
Met opgeheven arm Na de bevrijding uit Egypte zijn er tijdens de tocht door de woestijn steeds tegenslagen. Telkens opnieuw moeten Gods kinderen leren vertrouwen op de kracht van de HEER die hen ‘met sterke hand en opgeheven arm’ heeft gered. Nu is er een vijandig volk: Amalek. Wat te doen? De HEER geeft deze keer geen opdracht aan Mozes. Mozes voelt aan wat hij moet doen: de staf van God omhoog houden. Het is de staf van redding en kracht. Jonge mannen vechten in het dal, drie oudere mannen richten zich met een gebed zonder woorden tot de hemel. Ook bidden blijkt zwaar en vermoeiend werk te zijn, waarbij je ondersteuning nodig hebt, maar het is absoluut onmisbaar! 


De vijand
Amalek verschijnt hier op het toneel (zie ook Deut. 25:17-18). Dit is niet zomaar een volk. Amalek (kleinzoon van Ezau) staat symbool voor dé vijand, hét kwaad. Dat moet worden uitgeroeid (Gen. 3:15). Het is het volk dat niet mag bestaan (wat tegelijk ook moeilijk te verteren is: vandaag noemen we dat genocide). Hier wordt een verhaal van geestelijke strijd verteld en dus ook over de onmisbare rol van gebed: ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Laat u bij het bidden leiden door de Geest’ (Efe. 6:11,18). 


Overwinning
Al vechtend én bidden wordt de overwinning behaald. Dat mag niemand vergeten en daarom wordt het vastgelegd (in een oorkonde, of een boek). En zo wordt het verhaal doorverteld, als bemoediging voor mensen die willen (blijven) bidden maar dat vaak moeilijk vinden. En tegelijk doet Mozes ons aan Jezus denken, die voorbede voor ons doet (Rom. 8:34; Heb. 4:14-16; Heb. 9:24). Er komt ook een altaar met een naam: De HEER is mijn banier (vlag van overwinning). Het kruis op Golgota is ook een banier: teken van Christus’ overwinning op de kwade machten. 


De armen omhoog
Voorbede doen voor onszelf en voor andere mensen die in de geestelijke strijd staan: het is ongelooflijk belangrijk.
We hebben daarin bemoediging en aansporing nodig:
1.     Ken de HEER! Hij is overwinnaar, de God die met sterke hand en opgeheven arm ons telkens redt. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars.

2.     Zie de geestelijke strijd! Er is zoveel dat ons vervreemdt van God en van de navolging van Jezus. Sluit daar je ogen niet voor.

     3. Gebruik het gebed als wapen! Laat deze waarheid tot je doordringen: “De grootste zorg van de duivel is: heiligen bij het gebed vandaan houden. Hij heeft niets te vrezen van gebedsloze studies, gebedsloos werk, gebedsloze godsdienst. Hij lacht om onze inspanning, hij spot met onze wijsheid, maar hij beeft wanneer wij bidden” (Samuel Chadwick: “The one concern of the Devil is to keep the saints from praying. He fears nothing from prayer-less studies, prayer-less work, prayer-less religion. He laughs at our toil, mocks at our wisdom, but trembles when we pray”).


(tekst van Jos Douma)
Geloven in je eentje is niet vol te houden, ook bidden en strijden niet. Maar het hoeft ook niet. We mogen elkaar daarin ondersteunen. Er voor de ander zijn. Juist ook in de strijd. Dat gevecht tegen het kwaad, de duisternis, de machten, dat houden we in ons eentje niet vol. Daar heb je steun bij nodig. Daar hebben we elkaar voor nodig.


Nou, ik weet dat je hart gebroken is
En het voelt alsof je niets meer over hebt
En je kunt je lied niet vinden omdat je niet eens kunt praten
Je probeert gewoon de volgende ademteug te halen

En je bevindt je hier op dit moment
Waar we allemaal bij elkaar zijn gekomen om te prijzen
En hoewel je zou willen dat je het deed, heb je niets te geven
Het is genoeg dat je er toch bent

Dus laat me opstaan en zingen over Zijn goedheid
Laat me een lied in jouw plaats zingen
Omdat ik weet dat Hij altijd bij ons zal zijn
Zelfs als we Zijn gezicht niet kunnen zien
Ik ga zingen voor degene die trouw is
Hoewel de strijd nog niet voorbij is
En ik zal je stem zijn totdat je weer kunt
En ik steek je handen op als je dat niet kunt

Op een dag loop ik door de schaduwen
Te moe en uitgeput om op te staan
En ik heb je naast me nodig
Om dit nummer nog een keer te verheffen

I lift up your hands when you can’t

Mark Schultz

(tekening bovenaan is door mij gemaakt)


maandag 23 maart 2020

Staak de strijd, erken dat Ik God ben

HSV
Psalm 46

2God is ons een toevlucht en kracht;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
3Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats
en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.
4Laat haar water bruisen, laat het schuimen,
laat de bergen beven door haar onstuimigheid.
5De beekjes van de rivier verblijden de stad van God,
het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.
6God is in haar midden, zij zal niet wankelen;
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.
7De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden;
Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.
8De HEERE van de legermachten is met ons;
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.
Kom, zie de daden van de HEERE,
Die verwoestingen op de aarde aanricht;
10Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde,
de boog breekt en de speer in stukken slaat,
de wagens met vuur verbrandt.
11Geef het op en weet dat Ik God ben;
Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken,
Ik zal geroemd worden op de aarde.
12De HEERE van de legermachten is met ons;
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.


God is voor ons een veilige schuilplaats; in nood kun je op Hem aan, Hij is eerste hulp in nood,
Zeg jij dat na? Is God zo voor je?
In vervolg van de Psalm gaat het over dingen die je kunnen treffen maar die je niet van God afhouden.
We maken nu moeilijke tijden mee, alles is veranderd nu het coronavirus zich verspreid.
Zo kan er ook in ons leven reden zijn voor grote angst, bezorgdheid en rusteloosheid.
Als je aan die angsten denkt , zegt niet iedereen Psalm 46 gauw na.
God is niet alleen een schuilplaats, Hij is ook onze hulp.
Hij nodigt jou en mij uit om naar Hem toe te komen met onze angsten, verdriet en zorgen.
Hij is bij ons.
God belooft: Ik zal je helpen. Want Ik draag je, dag aan dag. Ook bij het aanbreken van de morgen na slapeloze nachten. Ja, elke dag opnieuw ben Ik er voor je.
Matheüs 28:18b en 20b (Bijbel in gewone taal)
Jezus zei: “God heeft Mij alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde.
En vergeet nooit: Ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt”.

Vers 11 van Psalm 46; Staak de strijd, geef het op, en erken, weet, dat Ik God ben.
Wordt ook vertaald als; “Wees stil en weet dat Ik God ben”.
Op het moment moeten we leren loslaten, dat is best moeilijk. We willen zo graag alles zelf doen, de controle in handen houden en we strijden door.
Maar God zegt:”Wees stil en erken dat ik God ben.
We mogen kijken op het kruis, het open graf, het lijden, sterven en opstanding van Jezus.
We mogen bidden en zo onze hulp zoeken bij God.
Gebed;

Almachtige God,
help ons om te vertrouwen op Uw machtige daden.
Here Jezus, U bent overwinnaar.
Neem onze angsten weg.
Amen

dinsdag 4 februari 2020

Er is iets dat je moet weten

Wat je hebt in jouw Herder
is meer
dan wat je mist in het leven.


Psalm 23:1
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.

Mag ik eens met jouw zaken bemoeien?
Wat weerhoudt je ervan om gelukkig te zijn? Hoe zou je de volgende zin invullen?
“Ik zal pas gelukkig zijn als………………….”?
Als ik genezen ben. Als ik promotie maak. Als ik getrouwd ben. Als ik weer vrijgezel ben. Als ik rijk ben. Wat zou jij invullen?


Houd dat in gedachten, dan stel ik je nog een vraag.
Als jouw wens nou eens niet uitkomt?
Als de situatie niet verandert? Kun je dan toch gelukkig zijn?
Als dat niet het geval is dan leef je maar in een koude, ontevreden wereld. Dan ben je gevangen.


Dit thema kwam mij vorig jaar op 3 Oktober wel 3 keer onder ogen, als tekst om te lezen en een podcast van Eva die ik beluisterd heb.
Dat raakte me en vond ik boeiend.
Volgende dag, 4 Oktober, kreeg ik heel veel pijn aan mijn pols en hand. Ik kon er ’s nachts niet van slapen. Het bleek artrose te zijn. Toen ik aan deze tekst dacht had ik het gevoel alsof ik voorbereid werd hoe ik met mijn omstandigheden moest omgaan.
Artrose is namelijk iets blijvends. Sinds December zijn mijn knieën ook begonnen met artrose verschijnselen. Ik ben nog vrij jong en kan me druk maken om wat er nog meer komen gaat. Hoe moet het dan wel niet als ik ouder wordt enz.


Het is belangrijk om dan te weten dat God mijn Herder is.

Je hebt een God die jou en mij hoort, de kracht van Liefde achter je, de heilige Geest in je en de hemel voor je.

Als jij de Herder toelaat in je leven dan is er genade voor elke zonde, leiding bij elke splitsing, licht in het donker en een anker in elke storm.

Je hebt dan alles wat je nodig hebt.
Dat is ook wat mij helpt en troost en hoop geeft.
De naam HEER (Jahweh) betekent: Hij is erbij, altijd actief aanwezig (‘Ik ben, die ik ben’). De eerste zin klinkt in het Hebreeuws zo: Adonai ro’i, lo echsar. Het woord voor herder lijkt heel sterk op de woorden voor a. zien (we worden gezien door de HEER) en b. vriend (warme betrokkenheid). ‘Mij ontbreekt niets’.


Ik ben je herder. Ik zorg voor je. Probeer je dat elk dag opnieuw te realiseren. Je bent niet alleen. Ik ga voor je uit. Ik ben om je heen. Ik zie je en Ik ken je. Als je dat diep tot je door laat dringen, zul je ook ontdekken dat het je aan niets ontbreekt. Want Ik ben alles voor je. Alles wat je nodig hebt, vind je bij Mij. Ik ben je herder. Volg mij.


Gedeelten tekst gebruikt van
Max Lucado
Jos Douma

Look Up Child

  Hier weer even een bericht van mij. Ik ben een nieuwe blog/site begonnen met de titel "Look Up Child". Ik merkte het afgelopen j...