zondag 9 september 2018

Laat mij in de morgen Uw Liefde horenLuisteren naar Gods stem

Laat mij in de morgen Uw ​liefde​ horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U.

Psalm 143:8

In de morgen
Ik heb jou geschapen met een ziel. Binnenin jou is een plek waar je naar Mij verlangt, jouw God die jou de weg wijst. Ik vraag je om nu naar die plek binnenin jou toe te gaan en om daar, in je ziel, te ervaren dat ik jou liefheb. Ik heb jou lief. Dat zeg Ik nu tegen je. Ik heb jou lief, deze morgen, deze hele dag, en alle dagen die komen. Stel je vertrouwen in Mij. Ik ben trouw. Ik laat je niet los. Mijn liefde voor jou vloeit over. Ga in vertrouwen op weg als mijn geliefde kind.

Gebed: Ik laat jou in de morgen mijn liefde ervaren.


Vanochtend kreeg ik dit bericht binnen in de mail en het raakte mij zeer.
Waarom zou je denken…
Het is voor mij soms echt onbegrijpelijk dat God mij zo kan liefhebben.
Er klinken dan stemmen in me dat ik niet goed genoeg ben, vaak gefaald heb, dat ik goede dingen moet doen…..ga zo maar door.
Misschien dat jij ook wel die worsteling hebt.Toen ik vanochtend de tv aandeed en het programma De Kapel van de EO erop had, had Andries Knevel het juist over dit onderwerp.

De onvoorwaardelijke liefde van God voor de mens, dat is waar Andries Knevel over spreekt. Hij is onder de indruk van het feit dat God ons mensen als eerste liefhad. Want, als de liefde ons eigen initiatief zou zijn geweest, hadden we God dan ooit kunnen liefhebben en aanbidden? 
1 Johannes 4 vers 9 en 10

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben,  maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond  als verzoening voor onze zonden.

Om het programma te zien klik hierIk blijf vechten met de stemmen in mijn gedachten die zeggen dat ik niet genoeg ben

Elke leugen die me vertelt dat ik me nooit kan meten
Ben ik meer dan alleen de som van elke hoogte en laagte?
Herinner me nog maar eens wie ik ben, want ik moet het weten

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets voel
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, zegt U dat ik de Uwe ben
En ik geloof, oh ik geloof
wat U van mij zegt
geloof ik

Het enige dat nu telt is alles wat U van mij vindt
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, zegt U dat ik de Uwe ben
En ik geloof, oh ik geloof
wat U van mij zegt
geloof ik

Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan Uw voeten neer
U hebt al het falen God, U hebt elke overwinning

U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
En U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, zegt U dat ik de Uwe ben
En ik geloof, oh ik geloof
wat U van mij zegt
geloof ik

Oh ik geloof, ja ik geloof
wat U zegt van mij
geloof ik


Het verhaal van Lauren Daigle zelf achter het lied:

Dus toen ik 'You Say' schreef, herinner ik me dat ik me voor het eerst behoorlijk in de war voelde. Het was absoluut het eerste moment in alleen maar een artiest te zijn dat ik zo was Oké, waar gaat dit allemaal goed? En ik weet dat we allemaal geconfronteerd zijn met momenten in het leven waar we een kruispunt kunnen ervaren, waar we het verleden kunnen zien en ook de toekomst kunnen zien, en ons kunnen realiseren hoe we in het heden zouden moeten bestaan. En het was een van die momenten waarop ik kon zien waar dingen naartoe gingen en ik wist precies waar ik vandaan kwam, en ik had die werelden nodig om nog steeds te trouwen.

En zo bracht ik het identiteitsvraagstuk naar voren en probeerde ik erachter te komen hoe ik kon bestaan, toen ik het gevoel had dat zoveel dingen me in zoveel verschillende richtingen trokken. Ik denk dat we deze complexen vaak bouwen op basis van onzekerheid, gebaseerd op angst, gebaseerd op afwijzing, en leugens die we constant moeten overwinnen. En dus was dit liedje voor mij slechts een herinnering aan identiteit. Het was een herinnering dat ik weet dat ik zwak ben, dat Hij sterk is - dus hoe kan ik dat veranderen en dat in mijn dagelijkse leven brengen? Als ik me onvoldoende voel hoe het komt dat er altijd momenten zijn waarop ik me voel alsof God gewoon ingrijpt en mijn onvolkomenheden overtreft. Dit hele nummer was zo dat ik elke dag op het podium zou staan ​​en mezelf eraan zou herinneren - nee, dit is de waarheid, dit is de waarheid, dit is de waarheid. Laat je niet in verwarring begraven. Laat je niet begraven in eigenzinnigheid.

Dat is het verhaal achter 'You Say'.


Luisteren naar Gods stem; Tekst Jos Douma
Muziek; Lauren Daigle - You Say


vrijdag 7 september 2018

Heer ik kom tot UAls ik zo eens mijn stille tijd bij God zoek, dan vouw ik mijn handen en ben ik eerst stil.
Als van zelf volgen dan de volgende woorden in mij;

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U


soms blijf ik dan gewoon stil....en blijven deze woorden in mij komen.....

Ik heb soms geen woorden verder om me te kunnen uiten naar de Heer....maar ik zoek zo wel Zijn nabijheid.

De woorden zijn van een Opwekkingslied 488

Ik wilde het lied wel eens in het Engels luisteren, omdat de Nederlandse versie ervan afgeleid is.
De songtekst is dan toch net anders. Dat wil ik met je delen.
Heer, ik kom tot U
Laat mijn hart worden veranderd, vernieuwd
stromend van de genade
die ik in U vond
En Heer, ik ben te weten gekomen
de zwakheden die ik in mij zie
worden weggenomen
door de kracht van Uw LiefdeHoud mij vast
Laat Uw liefde mij omringen
breng me dichtbij
Trek mij naar Uw kant
En wanneer ik wacht
zal ik opstijgen als een adelaar
en ik zal met U zweven
Uw geest leidt mij voort
In de kracht van Uw liefdeHeer onthul mijn ogen
laat me U van aangezicht tot aangezicht zien
de kennis van Uw Liefde
zoals U in mij leeft
Heer, vernieuw mijn geest
Zodat Uw wil zich ontvouwt in mijn leven
In het leven van elke dag
Door de kracht van Uw liefde


muziek; Geoff Bullock


zondag 1 april 2018

Ik zie het kruis van mijn Verlosser


I see the cross of my Redeemer
The tree of death on which He died
To save the world, the King of heaven

Gave up His throne, laid down His life

I see the face of my deliverer
There on the hill of Calvary
His crown of thorns, His broken body
The sacrifice He made for me

Hallelujah, I give You glory
King of my heart, Lord of my soul
Hallelujah, You conquered for me
My sins and death, forevermore

I see the grave of the Messiah
The open tomb where He has laid
Behold the Son of man has risen
The King of kings, ancient of days

Hallelujah, I give You glory
King of my heart, Lord of my soul
Hallelujah, You conquered for me
My sins and death, forevermore

I see the day when war is over
When darkness ends and Light will reign
When pain and death have no more power
When love will rule in Jesus name

Hallelujah, I give You glory
King of my heart, Lord of my soul
Hallelujah, You conquered for me
My sins and death, forevermore

I see the cross, I see my Savior
My soul will sing His praise forever

zondag 4 februari 2018

Blijdschap van God


Toen ik een aantal jaren geleden in de rouwverwerking was van het moeten accepteren dat we kinderloos zouden blijven, kreeg ik op allerlei manieren steeds deze tekst onder ogen. Het is me bijgebleven en het helpt me wanneer ik  het eens wat moeilijker heb in het leven.


Filippenzen 4:4

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. (HSV) 

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd (NBG)

Maar dat is ook een moeilijke oproep: hoe kun je blij zijn als er lijden en gemis in je leven is, door bijvoorbeeld huwelijksproblemen, ongewilde kinderloosheid, ernstige
ziekte, eenzaamheid, depressiviteit, financiële problemen, onzekerheid, zorgen om het geloof van mensen van wie je houdt enzovoort? Is het dan niet ontmoedigend en
onbarmhartig om te zeggen: ‘Wees altijd verheugd’?Ja, deze boodschap is wreed als bedoeld zou zijn dat je je vreugde moet ontlenen aan je levensomstandigheden. Maar Paulus bedoelt iets anders. Hij roept ons op om onze vreugde te zoeken in de Heer. Niet onze levensomstandigheden moeten ons vreugdevol maken, maar het kennen van Jezus. Het gaat om de vreugde en de vrede van het hart die we te allen tijde kunnen ervaren, ook in de bitterste omstandigheden.

Daarin moeten we ons laten leiden door de heilige Geest. Laat je niet beheersen door moeilijke omstandigheden maar door de Geest die je hart opent voor Jezus, die het lijden kent, en voor zijn genade en vreugde.


Opwekking 733 Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen
wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige
Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen;
tienduizend redenen tot
dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht
vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven
zingen;
tienduizend jaar en tot in
eeuwigheid.

(Refrein 2x)

slot:

Verheerlijk Zijn heilige naam.
Verheerlijk Zijn heilige naam.

(Refrein 2x)

Verheerlijk Zijn heilige naam.
Verheerlijk Zijn heilige naam.maandag 20 november 2017

Er is een hartelijke hemelse uitnodigingPsalm 55:23

Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden;
Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.
(herziene staten vertaling)


Jouw last, jouw zorg, 

Het kan zo zwaar zijn, de last die je moet dragen.
En we hebben de neiging om dat in ons eentje te doen: zelf de last dragen en vergeten dat we onze last op de HEER mogen leggen. 
We blijven rondtobben in onszelf, we blijven malen en huilen zonder God daarbij te betrekken.
Maar er is een hartelijke hemelse uitnodiging: leg je last op de HEER! 
Je zult merken dat hij je steunt. 
Het verdriet zal niet meteen voorbij zijn, de pijn blijft, maar je merkt dat God het mee gaat dragen.
Want hij wil niet dat je ten val komt, dat je struikelt over je verdriet, maar dat je door je verdriet heen hem leert vertrouwen.


Gebed: 
HEER God, help me om mijn last op u te leggen. Steun mij. Wil mijn verdriet met me mee dragen zodat ik er niet onder bezwijk.
(tekst; Jos Douma)"Ergens in uw stille nacht"

Alles is rustig en alles is helder
Overal behalve in je hart vanavond
Ze zingen kerstliederen van vreugde en vrede
Maar je voelt je te ver weg en te ver buiten bereik

Ergens in je stille nacht
De hemel hoort het lied dat je gebroken hart heeft gehuild
Hoop is hier, til gewoon je hoofd op
Want liefde is je komen zoeken
Ergens in je stille nacht

Van de hoogte van de hemel tot de kribbe laag
Er is geen afstand die de Prins van de Vrede niet zal gaan
Van kribbe laag tot de heuvel van Calvarie
Wanneer je pijn diep gaat
Zijn liefde gaat nog dieper
Hij heeft altijd van je gehouden, kind
En dat zal Hij altijd doen

Ergens in je stille nacht
De hemel hoort het lied dat je gebroken hart heeft gehuild
Hoop is hier, til gewoon je hoofd op
Want liefde is je komen zoeken
Ergens in je stille nacht

Til je hoofd op
Hef je hart op
Emmanuel zal je ontmoeten waar je bent
Hij kent je pijn
Hij kent je naam
En jij bent de enige reden dat Hij kwam

Ergens in je stille nacht
De hemel hoort het lied dat je gebroken hart heeft gehuild
Hoop is hier, til gewoon je hoofd op
Want liefde is je komen zoeken
Ergens in je stille nacht

Liefde zal je vinden
Liefde zal je vinden
Liefde zal je vinden

(vertaling, Somewhere In Your Silent Night - Casting Crowns)(schilderij Jan Kooistra)maandag 13 november 2017

De Heilige Geest bidt voor onsRomeinen 8:26-27 (Herziene Staten Vertaling) 

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.


De “zwakheden” kunnen van velerlei aard zijn: het lijden onder de gebrokenheid van deze wereld of het lijden onder verdrukkingen ter wille van Christus. 
De zwakheden kunnen verzoeking (verleidingen) zijn (Hebreeën 4:15) of beproevingen (verdrukkingen) van bijvoorbeeld “een doren in het vlees” (2 Korintiërs 12:5). 
Het is zeker niet beperkt tot de zwakheden in het gebed! 
De Heilige Geest helpt de christen voortdurend in dergelijke verzoekingen en beproevingen. Hij neemt een deel van de last en lijden op Zichzelf.


Er zijn ongetwijfeld in je leven momenten geweest dat je in een plotselinge noodsituatie geen zinnige gedachte meer kon bedenken.
De angst, de nood, het verdriet, het onverwachte deden jou verlammen.
O, God, hoe moet dit? Wat moet ik doen? Hoe kan ik hier helpen?
Here, ik kan niet meer, ik kan het niet alleen!
Wat geweldig van God, want juist voor zulke omstandigheden heeft Hij al een uitweg voor jou bedacht.
Als wij niet meer weten hoe we precies moeten bidden, wat we moeten doen, komt Hij te hulp.


En zo is de Geest er in jouw en mijn zwakheid, zegt Paulus nu. Hij deelt in ons lijden. Gaat mee de diepte in. Staat naast je. Zonder veroordeling en afwijzing. Als jij niet meer bidden kunt, als jij niet meer weet wat je moet zeggen, als jij alleen maar kunt stamelen, dan is Gods Geest er.
Juist in zwakheden komt de Geest ons te hulp: hij is erbij om te troosten en te
steunen, hij is Gods liefdevolle en kracht gevende aanwezigheid midden in onze nood, hij zucht met ons mee.

De Geest komt in onze zwakheden te hulp, wat wij niet weten, weet Gods Geest in ons wel. En dan staat er in het tweede gedeelte van deze tekst dat de Geest voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Bid maar, stamel maar, zucht maar, ook als je geen woorden meer hebt. Want de Geest zucht met je mee. Hij brengt jouw en mijn onsamenhangende gestamel bij God in een taal die God als geen ander begrijpt.
Weet je wat dat betekent? Er is altijd een verbinding met God. Ook als jij en ik die niet meer kunnen leggen. Er geen woorden of geen energie voor hebben. Dan is die verbinding er nog. De heilige Geest legt die verbinding.
Hoe zou Hij je ooit kunnen loslaten – als nota bene zijn eigen Geest voor jou pleit.

Dat pleiten van de Geest is niet hetzelfde pleiten als dat Jezus voor ons doet bij de Vader, maar het is hier vooral dat de Geest dat doet wat ons niet lukt. De Geest neemt het eigenlijk in ons over. En dat doet Hij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij doet dit met Zijn woorden en niet met de onze. Het zijn wij niet meer die dit doen, maar Gods Geest doet dit.Vaak weten we niet wat te bidden.
Maar ook zuchten is bidden, bidden zonder woorden! Dit bidden is de weg waarlangs we mogen leren om ons lijden in verbinding te brengen met de weg van God.
Bidden betekent ook: hoop koesteren, omdat God wonderen kan doen, omdat de Geest ons als voorschot is gegeven van een nieuwe wereld waar geen lijden meer is,
omdat de kracht van genade juist in zwakheid ervaarbaar wordt.

Begin al je gebeden met een bede om de Geest om zijn leiding en inspiratie en in de Naam van Jezus.

Gedicht: Zo ik leer bidden

Zo ik leer bidden
in waarheid en geest
ontmoet ik
het hart van de Vader
en word ik
bedachtzaam
bedeesd
als ik tot Hem nader.

Zo ik leer bidden
in veranderd gemoed
begin ik
mijn God te bedanken
en vind ik
Zijn liefde
zo goed
dat ik in Hem veranker.

Zo ik leer bidden
in Zijn diep geheim
verdwijnt het
onrustig jagen
en hoef ik
in zoeken
en pijn
om Hem slechts te vragen.

(auteur onbekend)


vrijdag 10 november 2017

Dan zingt mijn ziel tot U o Heer mijn God

Dit is een lied dat de de afgelopen maanden steeds weer in me opkomt en wat ik heerlijk vind om uit volle borst te zingen. Mijn ziel zingt dan tot U o Heer mijn God.O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God: -2x-
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

(Opwekking 407)


donderdag 6 april 2017

De Hemelse Glans2 Korintiërs 3; 7-11

De hemelse glans is eeuwig

7-9 De regels van de wet waren geschreven op twee stenen platen. Die regels lieten zien dat mensen straf verdienden. Zo bracht de wet uiteindelijk de dood. Toch kwam de wet op aarde met een schitterende glans. Want toen Mozes de wet meebracht, had zijn gezicht een hemelse glans. De Israëlieten konden er niet naar kijken! Maar dat was een glans die weer zou verdwijnen. Als de wet al zo’n glans met zich meebracht, dan doet de heilige Geest dat natuurlijk helemaal! Want de
heilige Geest is gekomen als teken dat wij gered zullen worden. En de hemelse glans die daarbij hoort, is veel en veel schitterender dan de glans van Mozes.
10-11 De hemelse glans die het volk van Israël zag, was heel bijzonder. Toch was die glans niets, vergeleken met de glans die wij nu zien. Want de glans die de wet meebracht, moest weer verdwijnen. Maar de hemelse glans die met Christus gekomen is, verdwijnt nooit.

Paulus maakt hier een vergelijking met Mozes. Mozes is 40 dagen en nachten in de heerlijke tegenwoordigheid van God. Hij was zo dicht bij de Heere, dat een glans van de heerlijkheid van God op zijn gezicht lag. Mozes moet zijn gezicht bedekken voor het volk.

En zo ziet Paulus ook een bedekking liggen over de harten van Israel. Nu, wij (christenen) mogen met onbedekt gezicht de Heere Jezus zien. Als in een spiegel aanschouwend. (de spiegel van het Evangelie).

2 Korintiërs 3-12-18

De hemelse glans wordt steeds sterker

12 Ik vertrouw erop dat de glans die met Christus gekomen is, nooit verdwijnt. Ik vertel er open en eerlijk over.
13 Ik doe niet zoals Mozes. Die deed een doek voor zijn gezicht. Hij wilde niet dat de Israëlieten zouden zien dat de glans op zijn gezicht weer verdween. Want dan zouden ze begrijpen dat de wet ook niet altijd zou blijven gelden.
14-15 De Israëlieten hebben de heilige boeken nooit goed kunnen begrijpen, en ze begrijpen die nog steeds niet goed. Dat lukt pas als ze in Christus gaan geloven. Ook nu nog begrijpen de Israëlieten het niet goed als er voorgelezen wordt uit de wet van Mozes. Het lijkt wel alsof er een doek over hun verstand ligt.
16-17 Maar telkens als er iemand gaat geloven in de Heer, wordt die doek weggehaald. Want wie gaat geloven in de Heer, ontvangt de heilige Geest. En de heilige Geest maakt mensen vrij, zodat ze alles kunnen begrijpen.
18 Wij christenen zijn dus vrij. Wij hebben geen doek voor ons gezicht. Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de heilige Geest voor.2 Korintiërs 4; 6

In het begin heeft God gezegd: ‘Er moet licht schijnen in het donker.’ Diezelfde God heeft het licht ook in mij laten schijnen! Hij liet mij Jezus Christus zien. En ik zag dat het gezicht van Jezus straalde met een hemelse glans, de glans van God zelf. En God wil dat ik dat aan iedereen bekendmaak.


Paulus denkt hier terug aan de enorm ingrijpende en aangrijpende gebeurtenis bij Damascus. Daar omstraalde hem plotseling een licht, het licht van Gods heerlijkheid, het licht van Christus.
Het gaat dus in het Evangelie om de heerlijkheid van God, dat afstraalt van de Heere Jezus, en dan ook ons hart instraalt. Opdat we dat weer gaan doorgeven.

Maar hier denkt hij zeker niet alleen aan zichzelf, of alleen aan zijn naaste medewerkers. Heel ruim formuleert hij het: wij allen worden veranderd! Niemand kan zeggen: voor mij is het niet weggelegd. De weg van de verandering die hier gewezen wordt is voor iedereen begaanbaar. We komen in deze Bijbelwoorden in aanraking met een zeer ruimhartige belofte van onze God die zich houdt aan zijn woord. Het vraagt alleen geloof.Met onbedekt gezicht aanschouwen: hoe verdwijnt de bedekking die er in ons leven kan zijn? Hoe wordt de sluier weggenomen? 

Paulus is daar heel helder over: als we ons keren tot Christus! ‘Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen’ (3:16). Alleen als we ons radicaal en hartelijk naar Christus toe keren, alleen als we werkelijk Jezus in ons leven centraal willen stellen, zal de sluier weggenomen worden. Als we in zijn licht gaan staan, zullen we niet langer verblind zijn. We zullen de ontdekking van ons leven doen: in Christus, de stralende Heer, vinden we alles wat we nodig hebben om te leven en te veranderen.

Hoe gaat de verandering in zijn werk? 
Het is een radicale verandering: ons leven wordt tot in de wortel aangeraakt en omgezet. Maar dat betekent niet dat het in een ogenblik gebeurt. Eerder is er sprake van een levenslang proces. Meer en meer worden we veranderd. Letterlijk staat er: van luister tot luister. Dat is: van de ene mate van luister naar de andere mate van luister. Een geleidelijk verandering dus. Want God is een genadige God. En dat betekent dat hij ons die verandering gunt, maar ook dat hij ons de tijd gunt. Hij jaagt ons niet op, hij zoekt ons op en leert ons om onze ogen te richten op de glorie van zijn prachtige Zoon.
Bij veranderingsprocessen hebben we snel de neiging om het zelf te willen doen. 
We maken goede voornemens, we proberen stappen te zetten, we nemen ons voor om het vanaf morgen beter te doen. Maar meestal raken weteleurgesteld. Het veranderingsproces waar het hier over gaat is echt een geestelijk proces. De Geest is er de auteur van. 
We kunnen het namelijk niet in eigen kracht. In onszelf is geen vruchtbare bron voor werkelijke verandering. Maar de Geest van de Heer wil krachtig in ons werken als we hem daarvoor de ruimte geven en als we zijn aanwijzingen willen volgen. Dit is zijn aanwijzing: kijk, lang en liefdevol, naar de schoonheid van Jezus, en dan zal ik ervoor zorgen dat je begint te veranderen naar zijn beeld.

Bede;
Heer, ik wil uw luister zien met een onbedekt gezicht. 
Wilt u zelf belemmeringen wegnemen en mij ogen echt openen voor u.
Heer, geef me de moed om niet langer op eigen kracht en inzet te vertrouwen, maar op het werk van uw Geest.


Bijeltekst- Bijbel in gewone taal
Laatste gedeelte tekst, woorden van Jos Douma

Zie mijn andere Blogbericht; Onbedekt gezicht