zondag 17 mei 2015

Laat het schijnenMatteüs 5:14-16

Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.Niemand die een lamp aansteekt
Zet haar in de kelder
Niemand die het licht aandoet
Kan nog duister zien
Maar zet haar op de standaard
Dan schijnt ze helder
Zodat wie binnenkomt
Het licht zal zien

Laat het schijnen
Het duister zal verdwijnen
O zet je lamp toch voor je raam
En laat het schijnen
In Jezus' naam

Een stad die op een berg ligt
Kan niet verborgen blijven
Kijk hoe ze schittert
In de zonneschijn
En als Jezus in jou woont
Wil Hij in jou schijnen
Zodat wie jou ontmoet
Verlicht zal zijn

Laat het schijnen...

Alles wat je zaait dat zul je oogsten
Alles wat je geeft wordt ook jouw loon
En je zult een kind zijn van de Allerhoogste
Dan geeft Hij jou de levensbron
Laat het schijnen
Het duister zal verdwijnen
O zet je lamp toch voor je raam
En laat het schijnen
In Jezus' naam

Elly en Rikkert, staat op: De late regen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bekeren, kom terug

Kom terug De relatie tussen God en mens kent veel scheidingen. Wij laten God veelal in de steek. Maar telkens weer roept Hij to...