zaterdag 5 maart 2016

Open onze harten voor het geheim van Uw Liefde2 Korintiërs 4:6
Want God, die gezegd heeft: ‘Laat er licht in de duisternis zijn,’ heeft in de duisternis van onze harten geschenen en ons doen inzien dat zijn heerlijke glans van Jezus Christus afstraalt.


God wil dat de mensen Hem leren kennen; het licht is kennis van Hem. Hij laat als het ware die kennis in onze harten schijnen. De vraag is steeds of wij dat licht aannemen of liever in de duisternis blijven zitten.


Hoe open je de deur van je hart?

Je kunt zelf de deur van je hart niet openen voor Jezus! Maar dat is niet het eindantwoord. 
De Heiland Zelf klopt aan de deur van je hart, van je bestaan, van je leven: “Zie IK sta aan de deur en IK klop.” 
Weet Hij dan niet dat ik de deur niet kan openen om Hem binnen te laten? Ja, zeker wel. Maar Hij weet nog veel meer. Hij weet dat we die deur niet open willen doen. We zijn zo tevreden in het leven in de wereld. We hebben zo echt genoeg aan de dingen van deze aarde. Wat moeten we met Jezus doen?Jezus aan de ene kant van de deur, ik aan de andere kant. Wat een situatie!! Jezus de Koning van alle koningen, wil binnengelaten worden in mijn hart. Hij wil er Zijn intrek nemen. Hij wil feest met je vieren. Avondmaal houden. Hij weet het: Aan de binnenzijde van de deur, aan mijn kant dus, zit een schuif om te openen. Maar, ik zit zo vast in mijn wereldje dat er eigenlijk helemaal geen plaats is voor Jezus. En dan kunnen we wel allerlei uitvluchten verzinnen zoals: “Geen knop aan de binnenkant”. Of: “Ik kan het niet.” We hebben allerlei excuses en uitvluchten, maar we doen de deur niet open en blijven gewoon die we zijn! We doen niets en gaan rustig verder in ons zondig bestaan.


Wat is dan die sleutel om de deur te openen? 
Heel eenvoudig: Gods Woord, de Bijbel. Ga er in graven en bestudeer grondig wat God tegen je zegt in dat Woord. Het is persoonlijk aan jou gericht. Luister naar goede preken. Houdt Bijbelstudie met vrienden en bekenden. Spreek in je huis over de Heer Jezus met veel vrijmoedigheid. Bidt om de werking van de Heilige Geest. Dat is de sleutel van de deur.
Als je zo bezig bent wil de Heilige Geest werken en je alle kracht geven om de deur te openen in Zijn kracht. Luister naar de roepende stem van de Heiland. Belijdt aan Hem de hardheid van je hart, maar ook je verlangen om van Hem te zijn. Hij roept niet alleen: “Open de deur en Ik zal binnen komen.” Hij wil je ook de kracht geven om de deur te open.
You heard the cry of our hearts
And You came down
Freely You gave us Your love
Showing us how

Make me an instrument of Your peace
Where there is hatred let me sow love
Where there is darkness let me shine light and
May Your love cause us to open up
Cause us to open up our hearts
May Your light cause us to shine so bright
That we bring hope into the dark

All that we do without love
It means nothing
Grant us the courage to give
As You’re calling

Make me an instrument of Your peace
Where there is hatred let me sow love
Where there is darkness let me shine light and
May Your love cause us to open up
Cause us to open up our hearts
May Your light cause us to shine so bright
That we bring hope into the dark

Hope for the hopeless, Your love is
Strength in our weakness, Your love is
May we love, as You love
Hope for the hopeless, Your love is
Strength in our weakness, Your love is
May we love, as You love
(As only You can love, oh God)
May we love, as You love
May we love, as You love


Bijbeltekst; Het Boek
Woorden van J.W.van Dooijeweert
Muziek; The Brilliance - Open Up
1 opmerking:

Bekeren, kom terug

Kom terug De relatie tussen God en mens kent veel scheidingen. Wij laten God veelal in de steek. Maar telkens weer roept Hij to...