woensdag 8 maart 2017

Onvoorwaardelijke LiefdeGod is Liefde

1Korinthe 13:4-7 
4       De liefde is geduldig,
          zij is vriendelijk,
          de liefde is niet jaloers,
          de liefde pronkt niet,
          zij doet niet gewichtig,
 5       zij handelt niet ongepast,
          zij  zoekt niet haar eigen belang,
          zij wordt niet verbitterd,
          zij denkt geen kwaad,
 6       zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
          maar  verheugt zich over de waarheid,
 7       zij bedekt alle dingen,
          zij gelooft alle dingen,
          zij hoopt alle dingen,
          zij verdraagt alle dingen.

1Johannes 4:19
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Het is de onvoorwaardelijke liefde.
En die is ons niet zo vertrouwd.
Bijna alle menselijke liefde is voorwaardelijk.
‘Ik hou van jou als jij tenminste aan mijn verwachtingen voldoet.’


Johannes 3:16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  


Hoeveel liefde God voor ons heeft blijkt uit het feit dat Hij ons zijn kinderen noemt. Een vader houdt van zijn kind en wil niets liever dan met z’n kind optrekken. Hij verlangt naar jou en Hij heeft zolang je nu leeft altijd al naar je verlangd. Hij heeft je ook gezocht, zonder dat je daar misschien erg in hebt gehad. Wat we ook gedaan hebben. God zijn liefde voor ons is onvoorwaardelijk: onvoorwaardelijke liefde!
Ik raak niet in de war van jouw vragen
Je raakt Me toch niet kwijt terwijl je zoekt
Ik wacht geduldig tot je opkomt dagen
Dat je mij met heel je hart en ziel bezoekt
Denk niet dat ik je ooit op heb willen geven
Ook al wilde je misschien soms zelfs niet door
Ik wacht al sinds jij leven kreeg
en ver daarvoor

Refrein;
Dus toe neem de tijd
Zoek maar rustig
en kijk maar om je heen
Ooit zal je Me wel vinden,
want Ik laat je nooit alleen
Toe neem de tijd
en zoek het pad dat liefde heet
Vroeg of laat zal Ik je daar ontmoeten
Onvoorwaardelijk
daar kun je niet omheen

Begrijp me niet verkeerd
Ik wilde niet wachten
Het liefst zag Ik je gisteren al bij Mij
maar dwingen zal
jouw liefde slechts ontkrachten
Juist omdat Ik van je hou
laat Ik je vrij
Want Ik wist
dat je ooit bij Mij uit zal komen
Wanneer dat is
dat liet Ik echt aan jou
Ik wachtte altijd tot je thuis kwam
hier op jou

Refrein

Toe maar neem de tijd
maar denk dit
Ik kijk verlangend naar je uit
M’n liefde blijft geduldig
en Onvoorwaardelijk
ze wacht op jouw
besluit


Bijbeltekst, uit de Herziene Statenvertaling
Muziek, Martin Brand, Onvoorwaardelijk
2 opmerkingen:

Bekeren, kom terug

Kom terug De relatie tussen God en mens kent veel scheidingen. Wij laten God veelal in de steek. Maar telkens weer roept Hij to...