vrijdag 19 april 2019

Mijn God!


Elk jaar vieren christenen Pasen om de opstanding van Jezus te gedenken. Naast dat het een mooie en Christelijke traditie is, is het vooral het mooiste liefdesverhaal ooit! God heeft het leven van Zijn enige Zoon, Jezus geruild voor ons leven!
Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God.
Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden.
Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben.
Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten.
Jesaja 53:5 - BB

Wees vol blijdschap als je denkt aan alles wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan!
Hij heeft de grootste vernederingen ondergaan zodat jij je hoofd weer omhoog kan houden (zie Jesaja 53:3-10).
Hij vernietigde de macht van de zonde: je bent dus geen slaaf meer, maar vrij! (zie Johannes 8:36)
Hij was gescheiden van Zijn Vader zodat jij verzoend kon worden met je Schepper (zie Hebreeën 10:19-22).
Hij overwon de dood om jou het eeuwige leven te geven (zie Romeinen 6:23).
In Jezus heb je alles: vrede, vrijheid, vergeving, overwinning en het eeuwig leven!


In het negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' 
Dat wil zeggen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'
(Matteüs 27:46)

Verlaten
Ik heb Jezus verlaten zodat Ik jou nooit meer zou verlaten. 
Ik ben altijd bij je. Wat was het donker. Wat was het alleen. 
Wat was het eenzaam. Doods en duister. 
Wat ging de schreeuw van Jezus als een zwaard door Mijn hart. 
'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' 
Ja, Ik liet Hem alleen, zodat Ik jou nooit meer alleen zou hoeven laten. Verbijsterend was het. 
Maar het was nodig voor een vernieuwde verbondenheid. 
Weet het, na de dood van Jezus aan het kruis eens en voor altijd zeker: 
Ik laat je nooit alleen. Ik zal je nooit verlaten.

Mijn kind, Mijn kind, Ik laat je nooit alleen.


1 opmerking:

Advent ~ Laat jullie licht schijnen

Matttheüs5:16 Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. D...