donderdag 6 april 2017

De Hemelse Glans2 Korintiërs 3; 7-11

De hemelse glans is eeuwig

7-9 De regels van de wet waren geschreven op twee stenen platen. Die regels lieten zien dat mensen straf verdienden. Zo bracht de wet uiteindelijk de dood. Toch kwam de wet op aarde met een schitterende glans. Want toen Mozes de wet meebracht, had zijn gezicht een hemelse glans. De Israëlieten konden er niet naar kijken! Maar dat was een glans die weer zou verdwijnen. Als de wet al zo’n glans met zich meebracht, dan doet de heilige Geest dat natuurlijk helemaal! Want de
heilige Geest is gekomen als teken dat wij gered zullen worden. En de hemelse glans die daarbij hoort, is veel en veel schitterender dan de glans van Mozes.
10-11 De hemelse glans die het volk van Israël zag, was heel bijzonder. Toch was die glans niets, vergeleken met de glans die wij nu zien. Want de glans die de wet meebracht, moest weer verdwijnen. Maar de hemelse glans die met Christus gekomen is, verdwijnt nooit.

Paulus maakt hier een vergelijking met Mozes. Mozes is 40 dagen en nachten in de heerlijke tegenwoordigheid van God. Hij was zo dicht bij de Heere, dat een glans van de heerlijkheid van God op zijn gezicht lag. Mozes moet zijn gezicht bedekken voor het volk.

En zo ziet Paulus ook een bedekking liggen over de harten van Israel. Nu, wij (christenen) mogen met onbedekt gezicht de Heere Jezus zien. Als in een spiegel aanschouwend. (de spiegel van het Evangelie).

2 Korintiërs 3-12-18

De hemelse glans wordt steeds sterker

12 Ik vertrouw erop dat de glans die met Christus gekomen is, nooit verdwijnt. Ik vertel er open en eerlijk over.
13 Ik doe niet zoals Mozes. Die deed een doek voor zijn gezicht. Hij wilde niet dat de Israëlieten zouden zien dat de glans op zijn gezicht weer verdween. Want dan zouden ze begrijpen dat de wet ook niet altijd zou blijven gelden.
14-15 De Israëlieten hebben de heilige boeken nooit goed kunnen begrijpen, en ze begrijpen die nog steeds niet goed. Dat lukt pas als ze in Christus gaan geloven. Ook nu nog begrijpen de Israëlieten het niet goed als er voorgelezen wordt uit de wet van Mozes. Het lijkt wel alsof er een doek over hun verstand ligt.
16-17 Maar telkens als er iemand gaat geloven in de Heer, wordt die doek weggehaald. Want wie gaat geloven in de Heer, ontvangt de heilige Geest. En de heilige Geest maakt mensen vrij, zodat ze alles kunnen begrijpen.
18 Wij christenen zijn dus vrij. Wij hebben geen doek voor ons gezicht. Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de heilige Geest voor.2 Korintiërs 4; 6

In het begin heeft God gezegd: ‘Er moet licht schijnen in het donker.’ Diezelfde God heeft het licht ook in mij laten schijnen! Hij liet mij Jezus Christus zien. En ik zag dat het gezicht van Jezus straalde met een hemelse glans, de glans van God zelf. En God wil dat ik dat aan iedereen bekendmaak.


Paulus denkt hier terug aan de enorm ingrijpende en aangrijpende gebeurtenis bij Damascus. Daar omstraalde hem plotseling een licht, het licht van Gods heerlijkheid, het licht van Christus.
Het gaat dus in het Evangelie om de heerlijkheid van God, dat afstraalt van de Heere Jezus, en dan ook ons hart instraalt. Opdat we dat weer gaan doorgeven.

Maar hier denkt hij zeker niet alleen aan zichzelf, of alleen aan zijn naaste medewerkers. Heel ruim formuleert hij het: wij allen worden veranderd! Niemand kan zeggen: voor mij is het niet weggelegd. De weg van de verandering die hier gewezen wordt is voor iedereen begaanbaar. We komen in deze Bijbelwoorden in aanraking met een zeer ruimhartige belofte van onze God die zich houdt aan zijn woord. Het vraagt alleen geloof.Met onbedekt gezicht aanschouwen: hoe verdwijnt de bedekking die er in ons leven kan zijn? Hoe wordt de sluier weggenomen? 

Paulus is daar heel helder over: als we ons keren tot Christus! ‘Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen’ (3:16). Alleen als we ons radicaal en hartelijk naar Christus toe keren, alleen als we werkelijk Jezus in ons leven centraal willen stellen, zal de sluier weggenomen worden. Als we in zijn licht gaan staan, zullen we niet langer verblind zijn. We zullen de ontdekking van ons leven doen: in Christus, de stralende Heer, vinden we alles wat we nodig hebben om te leven en te veranderen.

Hoe gaat de verandering in zijn werk? 
Het is een radicale verandering: ons leven wordt tot in de wortel aangeraakt en omgezet. Maar dat betekent niet dat het in een ogenblik gebeurt. Eerder is er sprake van een levenslang proces. Meer en meer worden we veranderd. Letterlijk staat er: van luister tot luister. Dat is: van de ene mate van luister naar de andere mate van luister. Een geleidelijk verandering dus. Want God is een genadige God. En dat betekent dat hij ons die verandering gunt, maar ook dat hij ons de tijd gunt. Hij jaagt ons niet op, hij zoekt ons op en leert ons om onze ogen te richten op de glorie van zijn prachtige Zoon.
Bij veranderingsprocessen hebben we snel de neiging om het zelf te willen doen. 
We maken goede voornemens, we proberen stappen te zetten, we nemen ons voor om het vanaf morgen beter te doen. Maar meestal raken weteleurgesteld. Het veranderingsproces waar het hier over gaat is echt een geestelijk proces. De Geest is er de auteur van. 
We kunnen het namelijk niet in eigen kracht. In onszelf is geen vruchtbare bron voor werkelijke verandering. Maar de Geest van de Heer wil krachtig in ons werken als we hem daarvoor de ruimte geven en als we zijn aanwijzingen willen volgen. Dit is zijn aanwijzing: kijk, lang en liefdevol, naar de schoonheid van Jezus, en dan zal ik ervoor zorgen dat je begint te veranderen naar zijn beeld.

Bede;
Heer, ik wil uw luister zien met een onbedekt gezicht. 
Wilt u zelf belemmeringen wegnemen en mij ogen echt openen voor u.
Heer, geef me de moed om niet langer op eigen kracht en inzet te vertrouwen, maar op het werk van uw Geest.


Bijeltekst- Bijbel in gewone taal
Laatste gedeelte tekst, woorden van Jos Douma

Zie mijn andere Blogbericht; Onbedekt gezicht


woensdag 8 maart 2017

Onvoorwaardelijke LiefdeGod is Liefde

1Korinthe 13:4-7 
4       De liefde is geduldig,
          zij is vriendelijk,
          de liefde is niet jaloers,
          de liefde pronkt niet,
          zij doet niet gewichtig,
 5       zij handelt niet ongepast,
          zij  zoekt niet haar eigen belang,
          zij wordt niet verbitterd,
          zij denkt geen kwaad,
 6       zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
          maar  verheugt zich over de waarheid,
 7       zij bedekt alle dingen,
          zij gelooft alle dingen,
          zij hoopt alle dingen,
          zij verdraagt alle dingen.

1Johannes 4:19
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Het is de onvoorwaardelijke liefde.
En die is ons niet zo vertrouwd.
Bijna alle menselijke liefde is voorwaardelijk.
‘Ik hou van jou als jij tenminste aan mijn verwachtingen voldoet.’


Johannes 3:16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  


Hoeveel liefde God voor ons heeft blijkt uit het feit dat Hij ons zijn kinderen noemt. Een vader houdt van zijn kind en wil niets liever dan met z’n kind optrekken. Hij verlangt naar jou en Hij heeft zolang je nu leeft altijd al naar je verlangd. Hij heeft je ook gezocht, zonder dat je daar misschien erg in hebt gehad. Wat we ook gedaan hebben. God zijn liefde voor ons is onvoorwaardelijk: onvoorwaardelijke liefde!
Ik raak niet in de war van jouw vragen
Je raakt Me toch niet kwijt terwijl je zoekt
Ik wacht geduldig tot je opkomt dagen
Dat je mij met heel je hart en ziel bezoekt
Denk niet dat ik je ooit op heb willen geven
Ook al wilde je misschien soms zelfs niet door
Ik wacht al sinds jij leven kreeg
en ver daarvoor

Refrein;
Dus toe neem de tijd
Zoek maar rustig
en kijk maar om je heen
Ooit zal je Me wel vinden,
want Ik laat je nooit alleen
Toe neem de tijd
en zoek het pad dat liefde heet
Vroeg of laat zal Ik je daar ontmoeten
Onvoorwaardelijk
daar kun je niet omheen

Begrijp me niet verkeerd
Ik wilde niet wachten
Het liefst zag Ik je gisteren al bij Mij
maar dwingen zal
jouw liefde slechts ontkrachten
Juist omdat Ik van je hou
laat Ik je vrij
Want Ik wist
dat je ooit bij Mij uit zal komen
Wanneer dat is
dat liet Ik echt aan jou
Ik wachtte altijd tot je thuis kwam
hier op jou

Refrein

Toe maar neem de tijd
maar denk dit
Ik kijk verlangend naar je uit
M’n liefde blijft geduldig
en Onvoorwaardelijk
ze wacht op jouw
besluit


Bijbeltekst, uit de Herziene Statenvertaling
Muziek, Martin Brand, Onvoorwaardelijk
vrijdag 24 februari 2017

Christen en HSP en Kunst


Deze week ben ik begonnen met een Facebookgroep "Christen en HSP en Kunst" (muziek, schilderen, poëzie, fotografie enz)
Een groep voor hooggevoelige christenen die hier hun creativiteit en passie's kunen delen.
Juist omdat je als HSP meer dan gemiddeld ontroerd/geraakt kan worden door kunst en cultuur. Als hooggevoelige ben je vaak ook op allerlei gebied creatief.  Het is een groep om te delen, te inspireren en bemoedigen. Voel je vrij om lid te worden.

zondag 8 januari 2017

Dank U God


Ik ben van U weg gedwaald. Ik dacht wel aan U en ik bad ook wel, maar ik volgde mijn eigen pad.
Ik merkte wel dat U mij niet losliet. Door hoe anderen over hun geloof spraken en getuigden. Dat zette me tot denken en gaf me op dat moment ook een verlangen.
Mijn leven ging zo weer verder…..af en toe weer eens getriggerd.
Totdat op een dag de grond onder mijn voeten verdween,
mijn leven stond op zijn kop. En ik kreeg een gevecht Heer, tussen goed en kwaad.
Het gevecht ging ik alleen aan, ik maakte doodsangsten mee.
Maar ik kon het niet meer, niet alleen!
Ik gaf me over en bad alsmaar tot U.
Toen werd het stil, de strijd viel weg.
En U was daar met open armen. Al die tijd al, maar ik was verblind geweest.
U gaf mij rust en vertrouwen.
U liet mij zien dat U mij nooit verlaten zou.
Dat ik gedoopt ben, dat ik Uw kind ben.
Toen was de zwaarste strijd gestreden in mij.
Ik vond vrede in U.
Dank U God voor alles!

En nog maak ik vaak fouten en doe ik verkeerd
en toch blijft U van me houden.
Dank U God.
Dank U

annecreatief
Zo vele malen
Stak U uw hand uit naar mij
Maar ik keerde mijn rug, want ik dacht dat U niet had
wat ik nodig had
Nu bent U alles
U bent alles voor mij
Ik kan niet zonder U God
U bent alles

Refrein
En ik wil dank U zeggen
Ik was verdwaald en U vond mij
Ik was van binnen dood
En U ademde in me
U bracht deze beenderen tot leven
Ik wil dank U zeggen
Dank U voor het redden van mij
Dank U voor het onvoorwaardelijk houden van mij

U stond met open armen
Maar ik rende weg
Omdat ik bang was voor de pijn die kwam met vertrouwen
Maar ik rende terug
In Uw omhelzing
Omdat ik wist dat U er nog steeds zou zijn
U verlaat mij nooit


Refrein

Ik heb U niet verdient
Maar U blijft toch van mij houden
Oh, U stopt nooit met houden van mij


En ik wil dank U zeggen
Ik was verdwaald en U vond mij
Ik was van binnen dood
En U ademde in me
U bracht deze beenderen tot leven
Ik wil dank U zeggen
Dank U voor het redden van mij
Dank U voor het onvoorwaardelijk houden van mij

Dank UDe zangeres van het lied wil anoniem blijven, 
zodat de aandacht naar het lied zelf gaat. 

vrijdag 16 december 2016

Noel

Johannes 8:12
Hij zei: "Ik ben het Licht van de wereld.
Als je Mij volgt, leef je niet meer in het donker.
Dan hoor je bij het Licht dat leven geeft".


"Noel"

Love incarnate, love divine
Star and angels gave the sign
Bow to babe on bended knee
The Savior of humanity
Unto us a Child is born
He shall reign forevermore

Noel, Noel
Come and see what God has done
Noel, Noel
The story of amazing love!
The light of the world, given for us
Noel

Son of God and Son of man
There before the world began
Born to suffer, born to save
Born to raise us from the grave
Christ the everlasting Lord
He shall reign forevermore

Noel, Noel
Come and see what God has done
Noel, Noel
The story of amazing love!
The light of the world, given for us
NoelKerst

Vleesgeworden Liefde, Goddelijke Liefde
Ster en engelen gaven het teken
Bogen voor de baby op de knieën
De Verlosser van de mensheid
Een kind is ons geboren
Hij zal heersen in eeuwigheid

Noel, Noel
Kom en zie wat God heeft gedaan
Noel, Noel
Het verhaal van wonderbaarlijke Liefde!
Het Licht van de wereld, gegeven voor ons
Noel

Zoon van God en Zoon van de mens
Daar voordat de wereld begon
Geboren om te lijden, geboren om te verlossen
Geboren om ons te verhogen uit het graf
Christus de eeuwige Heere
Hij zal heersen in eeuwigheid

Noel, Noel
Kom en zie wat God heeft gedaan
Noel, Noel
Het verhaal van wonderbaarlijke Liefde!
Het Licht van de wereld, gegeven voor ons
Noel
Noel


Bijbeltekst ~ Bijbel in gewone taal
Muziek ~ Chris Tomlin
Gezongen door ~ Lauren Daigle
Vertaling Songtekst ~ door mij

maandag 14 november 2016

De God van al mijn dagenIk hoorde dit lied van de Casting Crowns en las de lyrics, het raakte me.
Ook vanwege mijn eigen zoektocht in het leven, mijn verleden en mijn heden.
Alle dagen van mijn leven heb ik God nodig, ook door schade en schande geleerd. God zoekt ons steeds weer op al verbergen we ons soms voor wie we zijn en wat we doen. Zijn genade is oneindig en Hij heeft ons zo lief, God heeft Zijn Zoon geofferd om de mensheid te redden. Daarom ieder van ons telt en wordt gezien in Zijn ogen. Keer je om naar Hem en hou Zijn hand vast. 
Laat God ook de God van al jouw dagen zijn.

De God van al mijn dagen

Ik kwam naar U met mijn hart in stukken
En vond de God met genezing in Zijn handen

Ik draaide me om naar U, liet alles achter me
En vond de God die alle dingen nieuw maakt

Ik keek naar U, verdrinkend in mijn vragen
En vond de God die alle wijsheid bezit

En Ik vertrouwde U en stapte op de oceaan
U hield mijn hand vast onder de golven

Omdat U de God bent van al mijn dagenRefrein:
-----
Elke stap die ik zet,
Maakt U een weg

En ik wil u al mijn lofprijs geven
Mijn seizoenen veranderen, U blijft dezelfde

U bent de God van al mijn dagen

----


Ik liep weg van U, ik zwierf in de schaduwen
En vond een God die niet aflatende aanhoud

Ik verschuilde me voor U, achtervolgd door mijn falen
En vond de God wiens genade me nog steeds bedekt

Ik viel op U terug toen ik op mijn zwakst was
En vond de God die mijn hoofd optilde

En ik aanbad U
En voelde U vlak naast me

U bent de reden dat ik zing
Omdat U de God van al mijn dagen bent

Refrein


In mijn zorgen, God U bent mijn stilte
In mijn zoeken, God U bent mijn antwoorden
In mijn blindheid, God U bent mijn zicht
In mijn gebondenheid, God U bent mijn vrijheid
In mijn zwakte, God U bent mijn kracht

U bent de reden dat ik zing
Omdat U de God bent van al mijn dagen

Refrein

In mijn blindheid, God U bent mijn zicht
In mijn gebondenheid, God U bent mijn vrijheid
Al mijn dagen!

Muziek: Casting Crowns
Vertaling songtekst: AnneCreatief