woensdag 8 maart 2017

Onvoorwaardelijke LiefdeGod is Liefde

1Korinthe 13:4-7 
4       De liefde is geduldig,
          zij is vriendelijk,
          de liefde is niet jaloers,
          de liefde pronkt niet,
          zij doet niet gewichtig,
 5       zij handelt niet ongepast,
          zij  zoekt niet haar eigen belang,
          zij wordt niet verbitterd,
          zij denkt geen kwaad,
 6       zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
          maar  verheugt zich over de waarheid,
 7       zij bedekt alle dingen,
          zij gelooft alle dingen,
          zij hoopt alle dingen,
          zij verdraagt alle dingen.

1Johannes 4:19
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Het is de onvoorwaardelijke liefde.
En die is ons niet zo vertrouwd.
Bijna alle menselijke liefde is voorwaardelijk.
‘Ik hou van jou als jij tenminste aan mijn verwachtingen voldoet.’


Johannes 3:16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  


Hoeveel liefde God voor ons heeft blijkt uit het feit dat Hij ons zijn kinderen noemt. Een vader houdt van zijn kind en wil niets liever dan met z’n kind optrekken. Hij verlangt naar jou en Hij heeft zolang je nu leeft altijd al naar je verlangd. Hij heeft je ook gezocht, zonder dat je daar misschien erg in hebt gehad. Wat we ook gedaan hebben. God zijn liefde voor ons is onvoorwaardelijk: onvoorwaardelijke liefde!
Ik raak niet in de war van jouw vragen
Je raakt Me toch niet kwijt terwijl je zoekt
Ik wacht geduldig tot je opkomt dagen
Dat je mij met heel je hart en ziel bezoekt
Denk niet dat ik je ooit op heb willen geven
Ook al wilde je misschien soms zelfs niet door
Ik wacht al sinds jij leven kreeg
en ver daarvoor

Refrein;
Dus toe neem de tijd
Zoek maar rustig
en kijk maar om je heen
Ooit zal je Me wel vinden,
want Ik laat je nooit alleen
Toe neem de tijd
en zoek het pad dat liefde heet
Vroeg of laat zal Ik je daar ontmoeten
Onvoorwaardelijk
daar kun je niet omheen

Begrijp me niet verkeerd
Ik wilde niet wachten
Het liefst zag Ik je gisteren al bij Mij
maar dwingen zal
jouw liefde slechts ontkrachten
Juist omdat Ik van je hou
laat Ik je vrij
Want Ik wist
dat je ooit bij Mij uit zal komen
Wanneer dat is
dat liet Ik echt aan jou
Ik wachtte altijd tot je thuis kwam
hier op jou

Refrein

Toe maar neem de tijd
maar denk dit
Ik kijk verlangend naar je uit
M’n liefde blijft geduldig
en Onvoorwaardelijk
ze wacht op jouw
besluit


Bijbeltekst, uit de Herziene Statenvertaling
Muziek, Martin Brand, Onvoorwaardelijk
vrijdag 24 februari 2017

Christen en HSP en Kunst


Deze week ben ik begonnen met een Facebookgroep "Christen en HSP en Kunst" (muziek, schilderen, poëzie, fotografie enz)
Een groep voor hooggevoelige christenen die hier hun creativiteit en passie's kunen delen.
Juist omdat je als HSP meer dan gemiddeld ontroerd/geraakt kan worden door kunst en cultuur. Als hooggevoelige ben je vaak ook op allerlei gebied creatief.  Het is een groep om te delen, te inspireren en bemoedigen. Voel je vrij om lid te worden.

zondag 8 januari 2017

Dank U God


Ik ben van U weg gedwaald. Ik dacht wel aan U en ik bad ook wel, maar ik volgde mijn eigen pad.
Ik merkte wel dat U mij niet losliet. Door hoe anderen over hun geloof spraken en getuigden. Dat zette me tot denken en gaf me op dat moment ook een verlangen.
Mijn leven ging zo weer verder…..af en toe weer eens getriggerd.
Totdat op een dag de grond onder mijn voeten verdween,
mijn leven stond op zijn kop. En ik kreeg een gevecht Heer, tussen goed en kwaad.
Het gevecht ging ik alleen aan, ik maakte doodsangsten mee.
Maar ik kon het niet meer, niet alleen!
Ik gaf me over en bad alsmaar tot U.
Toen werd het stil, de strijd viel weg.
En U was daar met open armen. Al die tijd al, maar ik was verblind geweest.
U gaf mij rust en vertrouwen.
U liet mij zien dat U mij nooit verlaten zou.
Dat ik gedoopt ben, dat ik Uw kind ben.
Toen was de zwaarste strijd gestreden in mij.
Ik vond vrede in U.
Dank U God voor alles!

En nog maak ik vaak fouten en doe ik verkeerd
en toch blijft U van me houden.
Dank U God.
Dank U

annecreatief
Zo vele malen
Stak U uw hand uit naar mij
Maar ik keerde mijn rug, want ik dacht dat U niet had
wat ik nodig had
Nu bent U alles
U bent alles voor mij
Ik kan niet zonder U God
U bent alles

Refrein
En ik wil dank U zeggen
Ik was verdwaald en U vond mij
Ik was van binnen dood
En U ademde in me
U bracht deze beenderen tot leven
Ik wil dank U zeggen
Dank U voor het redden van mij
Dank U voor het onvoorwaardelijk houden van mij

U stond met open armen
Maar ik rende weg
Omdat ik bang was voor de pijn die kwam met vertrouwen
Maar ik rende terug
In Uw omhelzing
Omdat ik wist dat U er nog steeds zou zijn
U verlaat mij nooit


Refrein

Ik heb U niet verdient
Maar U blijft toch van mij houden
Oh, U stopt nooit met houden van mij


En ik wil dank U zeggen
Ik was verdwaald en U vond mij
Ik was van binnen dood
En U ademde in me
U bracht deze beenderen tot leven
Ik wil dank U zeggen
Dank U voor het redden van mij
Dank U voor het onvoorwaardelijk houden van mij

Dank UDe zangeres van het lied wil anoniem blijven, 
zodat de aandacht naar het lied zelf gaat. 

vrijdag 16 december 2016

Noel

Johannes 8:12
Hij zei: "Ik ben het Licht van de wereld.
Als je Mij volgt, leef je niet meer in het donker.
Dan hoor je bij het Licht dat leven geeft".


"Noel"

Love incarnate, love divine
Star and angels gave the sign
Bow to babe on bended knee
The Savior of humanity
Unto us a Child is born
He shall reign forevermore

Noel, Noel
Come and see what God has done
Noel, Noel
The story of amazing love!
The light of the world, given for us
Noel

Son of God and Son of man
There before the world began
Born to suffer, born to save
Born to raise us from the grave
Christ the everlasting Lord
He shall reign forevermore

Noel, Noel
Come and see what God has done
Noel, Noel
The story of amazing love!
The light of the world, given for us
NoelKerst

Vleesgeworden Liefde, Goddelijke Liefde
Ster en engelen gaven het teken
Bogen voor de baby op de knieën
De Verlosser van de mensheid
Een kind is ons geboren
Hij zal heersen in eeuwigheid

Noel, Noel
Kom en zie wat God heeft gedaan
Noel, Noel
Het verhaal van wonderbaarlijke Liefde!
Het Licht van de wereld, gegeven voor ons
Noel

Zoon van God en Zoon van de mens
Daar voordat de wereld begon
Geboren om te lijden, geboren om te verlossen
Geboren om ons te verhogen uit het graf
Christus de eeuwige Heere
Hij zal heersen in eeuwigheid

Noel, Noel
Kom en zie wat God heeft gedaan
Noel, Noel
Het verhaal van wonderbaarlijke Liefde!
Het Licht van de wereld, gegeven voor ons
Noel
Noel


Bijbeltekst ~ Bijbel in gewone taal
Muziek ~ Chris Tomlin
Gezongen door ~ Lauren Daigle
Vertaling Songtekst ~ door mij

maandag 14 november 2016

De God van al mijn dagenIk hoorde dit lied van de Casting Crowns en las de lyrics, het raakte me.
Ook vanwege mijn eigen zoektocht in het leven, mijn verleden en mijn heden.
Alle dagen van mijn leven heb ik God nodig, ook door schade en schande geleerd. God zoekt ons steeds weer op al verbergen we ons soms voor wie we zijn en wat we doen. Zijn genade is oneindig en Hij heeft ons zo lief, God heeft Zijn Zoon geofferd om de mensheid te redden. Daarom ieder van ons telt en wordt gezien in Zijn ogen. Keer je om naar Hem en hou Zijn hand vast. 
Laat God ook de God van al jouw dagen zijn.

De God van al mijn dagen

Ik kwam naar U met mijn hart in stukken
En vond de God met genezing in Zijn handen

Ik draaide me om naar U, liet alles achter me
En vond de God die alle dingen nieuw maakt

Ik keek naar U, verdrinkend in mijn vragen
En vond de God die alle wijsheid bezit

En Ik vertrouwde U en stapte op de oceaan
U hield mijn hand vast onder de golven

Omdat U de God bent van al mijn dagenRefrein:
-----
Elke stap die ik zet,
Maakt U een weg

En ik wil u al mijn lofprijs geven
Mijn seizoenen veranderen, U blijft dezelfde

U bent de God van al mijn dagen

----


Ik liep weg van U, ik zwierf in de schaduwen
En vond een God die niet aflatende aanhoud

Ik verschuilde me voor U, achtervolgd door mijn falen
En vond de God wiens genade me nog steeds bedekt

Ik viel op U terug toen ik op mijn zwakst was
En vond de God die mijn hoofd optilde

En ik aanbad U
En voelde U vlak naast me

U bent de reden dat ik zing
Omdat U de God van al mijn dagen bent

Refrein


In mijn zorgen, God U bent mijn stilte
In mijn zoeken, God U bent mijn antwoorden
In mijn blindheid, God U bent mijn zicht
In mijn gebondenheid, God U bent mijn vrijheid
In mijn zwakte, God U bent mijn kracht

U bent de reden dat ik zing
Omdat U de God bent van al mijn dagen

Refrein

In mijn blindheid, God U bent mijn zicht
In mijn gebondenheid, God U bent mijn vrijheid
Al mijn dagen!

Muziek: Casting Crowns
Vertaling songtekst: AnneCreatief


dinsdag 9 augustus 2016

De zegen van de HeerZegenbede

De Heer zij voor je,
om je de weg te wijzen

De Heer zij naast je,
om je in de armen te sluiten 
en je te beschermen tegen gevaar

De Heer zij onder je,
om je op te vangen als je dreigt te vallen

De Heer zij in je,
om je te troosten als je verdrietig bent

De Heer zij om je heen,
als een beschermde muur
tegen mensen die je kwetsen

De Heer zij boven je,
om je te zegenen

Zo zegene je God,
vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.vrijdag 25 maart 2016

Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven - Goede VrijdagHet Boek
Johannes 12: 23-25

‘Het is nu zover dat Ik, de Mensenzoon, de hoogste eer en heerlijkheid zal ontvangen,’ antwoordde Jezus. ‘Wat Ik jullie zeg, is de waarheid: een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven, anders blijft het alleen maar één tarwekorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven liefheeft, raakt het kwijt. Maar wie zijn leven in deze wereld niet liefheeft, zal het behouden en eeuwig leven. 
De graankorrel waar Hij over spreekt is Hij allereerst zelf: hij blijft niet op zichzelf, maar valt om te sterven in de aarde om pas zó veel vrucht te kunnen dragen: ontelbare gelovigen delen in zijn gerechtigheid.

Jezus heeft deze woorden in praktijk gebracht door zichzelf op te offeren en zijn leven af te leggen toen Hij stierf aan het kruis. Daardoor heeft Hij persoonlijk meer vrucht gedragen dan wie ook.
Als een graankorrel in de grond terecht komt sterft alleen de buitenkant. Het binnenste van de graankorrel, de tarwekiem blijft leven en die begint pas te groeien zodra de buitenkant is afgestorven.

Ook wij worden geroepen om graankorrels te zijn, om te sterven in de
aarde. Dat vraagt dat we loslaten wat in dit leven zo belangrijk lijkt: aanzien,
succes, gezondheid, rijkdom, onze eigen kwaliteiten. Dat alles moet de grond in, sterven met Christus. Pas daarna zullen we vrucht dragen tot eer van de Vader.Hebben we de moed om slechts graankorrels te zijn? Hebben we de moed
om niet op onszelf te blijven, niet op onszelf te vertrouwen en ons in kwetsbaarheid afhankelijk te maken van anderen? 

Dat is wat de Here Jezus van ons vraagt. Heb niet je eigen leven lief, heb het leven lief dat Jezus geeft. Kies voor het leven van Christus. 

Geleid door de Geest zullen we, als we erom bidden, kracht ontvangen om zwak en kwetsbaar te zijn, om onze tekortkomingen en zonden onder ogen te zien en om te zeggen: ‘Heer, leer me te sterven aan mezelf, omdat alleen in U het leven is!’Er was eens een korrel graan
Gezaaid in de grond
Geboren om dood te gaan
Geen mens die het vond
Maar heel langzaam brak het open
En er kwam nieuw leven aan
En het heeft zichzelf verloren
Zie je het koren
Op de akker staan

Hij was als een korrel graan
In de aarde gestrooid
Geboren om dood te gaan
Beroofd en berooid
En zijn lichaam werd verbroken
Toen Hij Zich aan 't kruis liet slaan
Zo heeft Hij Zichzelf gegeven
En liet Zijn leven
Door de wereld gaan

Ik weet dat ik sterven moet
Niet later maar nu
En al wat me leven doet
Geef ik aan U
En heel langzaam breek ik open
Als een kleine korrel graan
Tot het leven wordt geboren
En er zal koren
Op de akker staan

(Bijbeltekst; Het Boek
Lied; Elly en Rikkert
Schilderij; William A Bouguereau)